top of page
Zoeken

Violisten Dilsen-Stokkem voorjaar 2019!

2 februari 2019, het talentenconcert in de Opuszaal!

Jaarlijks plant onze academie voor de DKO-dag naast een concert voor de grote ensembles ook een talentenconcert voor onze meest gevorderden. Dit jaar dienden zich ook 4 van onze violisten hiervoor aan. Niet elk apart, wél als heus vioolkwartet! Er bestaan nl. enkele werken voor 4 violen, maar de kans om op school 3 of 4 leerlingen te vinden van het vereiste niveau is zeldzaam. Dit jaar wél dus! Al in de herfst verkenden ze het ‘Concerto in D’ voor 4 violen van G.F. Telemann! Het talentenconcert was dé kans om dit het publiek te tonen.

Zaterdagochtend 2 februari om 11u vulde de Opuszaal zich al snel met belangstellenden. Onze academie bood een uur prachtige muziek aan met musici uit verschillende disciplines: trompet, hobo, cello,… én het kwartet! Naast de puike vertolkingen door de medeleerlingen werd deze muzikale rariteit van het kwartet òòk duidelijk door het publiek gesmaakt! Jammer dat de kansen om zulks voor publiek te brengen zo schaars zijn.


24 februari 2019, weer Enigma-klanken in Bilzen!

Niet alleen onze violisten-nog-in-opleiding, ook onze oud-leerlingen viool en oprichters van het Enigma-ensemble uit Dilsen-Stokkem verschijnen geregeld in de concertreeks van de Concordia-zaal te Bilzen. In Bilzen spreekt men over onze violisten intussen al als ‘die van ons’! Op 24 februari was het ensemble er weer onder de kundige leiding van klarinetist/dirigent Koen Ubaghs, kleinzoon van onze 1e directeur J. Ubaghs. Koen’s vader, Michel Ubaghs was de concertmeester. Het 12-koppige ensemble speelde een mooie selectie uit de Baroktijd en de Romantiek, maar tevens onze Vlaamse componisten met bv. een August De Boeck’s ‘Gavotte’. Als afsluiter klonk een mooie bewerking van de openingsmelodie uit de ‘The magnificent 7’, de Hollywoodfilm uit de 50-ger jaren van de vorige eeuw. De perfecte afsluiter! De meer dan 300 aanwezigen (een volle Concordiazaal!) - Dilsen-Stokkem strijkers zijn in Bilzen meer dan bekend en geliefd - bedankten met een lang applaus! Mocht dat niet duidelijk genoeg zijn, het publiek was 1 uur later nog steeds in de zaal!


Onze strijkers gaan naar de ‘collega’s luisteren!

Het Brodsky-kwartet met Shostakovitsch


Sinds jaar en dag musiceren onze violisten in binnen- en soms ook buitenland, maar het kunnen van hun befaamde collega’s genieten, doen ze ook. Die kans biedt zich op de deurdrempel van onze academie, nl. het kerkje te Leut waar geregeld de beste strijkkwartetten van de planeet hun opwachting maken! Van heel dicht bij kunnen onze vedelaars én genieten én leren hoe het moet.

Op 31 en 32 januari mikten ze op het Brodsky-kwartet met 2 indrukwekkende Shostakovitsch-avonden. Dat, op de gezichten van de musici na, zich alles in het volslagen duister voltrok, maakte de indrukwekkende schildering van de uitzichtloze Soviet-wereld destijds nóg intenser. Op 20 maart balde het energieke Ebène-kwartet de spieren. Zij beitelden in hun expressieve speelstijl de kwartetten van Beethoven en Brahms tot ongekende hoogten! Onze violisten waren érg onder de indruk van hun virtuositeit, ondermeer de zeer gevarieerde pizzicati van de cellist! Op 2 mei sloot het Zemlinsky-kwartet de rij met uiteraard Zemlinsky-werk en een strijkkwartet van Josef Suk. Hier ging dan weer een minder bekende wereld van romantische schoonheid open. Afgesloten werd met het klarinetkwintet van Brahms, waarbij klarinetiste Annelien Vanwauwen schitterde. Onze nog jonge Vlaamse moest generlei onderdoen voor het kwartet! Haar palmares is ook niet van het minste! Maar tussendoor (15 februari) gingen onze strijkers olv. collega Ruben Appermont ook nog naar het Nationaal Orkest van België in het Paleis voor Schone Kunsten, intussen Bozar, te Brussel. En ook daar weer een band met onze academie, want oud-leraar Peter Pieters speelt er bij de altviolen en bij de trompetten zit de broer van onze collega Chris Opsteyn! Wat een rijke muzikale lente.


10 maart, onze violisten na jaren terug in Genk centrum!

10 jaar ging er zeker overheen sinds onze violisten nog in de St. Martinuskerk te Genk aantraden. Destijds luisterden ze er de Plechtige Communie-mis op. Ditmaal werden ze gevraagd om een van de concertmissen te verklanken. De uitnodiging kwam deels voort uit de goede indruk, die onze vedelaars destijds nalieten en van al aan onze academie opgeleide Genkse violisten. Jeroen Follon, collega-orgel aan de academie te Genk en organisator van deze concertmissen, leidde alles in goede banen. Onze violisten zaten goed in de vingers, het programma voor de concertmis vroeg slechts 1 repetitie in de Opuszaal, want onze academie is altijd gastvrij en ondersteunend! Na een korte maar intense repetitie maakten alweer 16 strijkers zich op voor Genk!

Het was wennen die druilerige zondagochtend bij het binnenkomen van de St. Martinuskerk. Het sombere kerkschip was helemaal heringericht met o.a. veel wit bij de kleuren. Prachtig! Maar het was ook wennen aan de orkestopstelling, want contact met de organist van het luxueuze nieuwe orgel is onmogelijk. Hij ziet amper wat de dirigent doet en is zelf niet zichtbaar. Gelukkig waren onze violisten genoeg ervaren om in deze omstandigheden te spelen. Zo werd deze concertmis toch een groot succes! Naast Handel, Purcell e.a. klonken ook Vlaamse componisten zoals Gaston Feremans en Flor Peeters. Na afloop betreurden de kerkgangers het zeer dat ze eigenlijk nooit strijkers in hun concertmissen zien. Gelukkig kunnen onze mensen hier wat tegenover zetten.


16 maart, koorklanken in de kerk te Lanklaar, met onze strijkers, ‘ploeg 2’!

Ooit, lang geleden toen de dieren nog konden spreken, was het een probleem als onze violisten aanvragen kregen voor concerten op dezelfde dag of als er slechts enkele dagen tussen 2 concerten vielen. Ze waren toen met te weinigen om daar op in te gaan. Maar dat was toen de dieren nog konden spreken. Geruime tijd al beschikt onze academie over genoeg mensen in opleiding én oud-gedienden om dat aan te kunnen. Zo kon ‘ploeg 1’ op 10 maart naar Genk reizen terwijl ‘ploeg 2’ warm liep voor een prachtig initiatief in onze gemeente: alle koren van binnen de gemeente grenzen zingen samen! Geen eenmalig gebeuren, neen, dit jaar vond dat al voor de 35ste keer plaats. Maar wel met een primeur. Voor het eerst met begeleiding van een strijkersensemble: onze ‘ploeg 2’! Onze mensen begeleiden geregeld koren van onze gemeente, maar ze allemaal samen, 155 zangers (!)… Een uitdaging! Om organisatorische redenen begeleidde het ensemble slechts de 3 slotliederen, zodat naar een prachtige apotheose toegewerkt werd in de overvolle kerk te Lanklaar. De staande ovatie van de luisteraars sprak voor zichzelf! Dilsen-Stokkem heeft flink wat zangpotentieel en als dat begeleid moet worden, 1 adres: de violisten van onze academie! Het geld van de belastingbetaler is in onze mensen goed besteed!


27 april ‘Cantifoone’ uit Bilzen wenkt onze violisten, ‘ploeg 3’!

Terwijl onze violisten van ‘ploeg 1’ nagenoten na de hun concertmis te Genk, ‘ploeg 2’ aan de slag was met de verenigde koren van Dilsen-Stokkem, bereidde onze ‘ploeg 3’ een veeleisend concert voor met ’t koor ‘Cantifoone’ uit Bilzen. Wie ‘Cantifoone’ al hoorde, weet: hoge kwaliteit! Een hele eer om dàt koor te mogen begeleiden! Maar ook een grote verantwoordelijkheid, want het programma was veeleisend!! De ‘Missa in C’ van Anton Bruckner als weefsel voor werken van Duruflé, Handel, Mozart en Michael Haydn in een religieus getinte concert. Onze beste strijkers hadden er een flinke kluif aan. Doorgedreven individuele studie, sectierepetities, orkestrepetities en tenslotte de tutti-repetities olv. dirigent Lou Van Cleynenbreughel, die zijn sporen meer dan verdiende in de Vlaamse koorwereld! Het resultaat mocht er zijn. 27 april was een prachtige lentedag. Mogelijk daagde daarom het publiek minder talrijk op voor dit prachtige concert. Jammer, want het wèrd een prachtig concert, waarin woordkunstenares Liliane Wilms met gepaste teksten, soms van eigen hand, de religieuze werken inkleedde. De afwezigen hadden ongelijk. Dat bleek o.a. uit de aanwezigen, die 2 uur later nog steeds in de mooie kerk van Schoonbeek napraatten. Laat die avond gingen koor en orkest uit elkaar, met het voornemen op een dag weer de handen in elkaar te slaan. Maar ook belangrijk, een delegatie uit Roermond met plannen was onze strijkers komen verkennen… en die hadden een goede beurt gemaakt! Maar eerst de maande mei. Die stond al voor de deur en beloofde heel druk te worden!


8 mei, de Koningin Elisabeth Wedstrijd voor viool! Onze violisten waren er ook!

In 2019 richtte de KEW zijn aandacht weer op de viool. Na 2 edities overgeslagen te hebben, reisden onze violisten in een goed gevulde bus nu voor de halve finale weer naar Brussel. Niet naar de concertzaal van het Kon. Conservatorium zoals weleer, maar naar Studio4 waar sinds enkele jaren de halve finales doorgaan. Het was voor onze nieuwe lichting de 1e maal dat ze deze wereld van dichterbij leerden kennen. De prachtige Studio4, de Brusselse francofonie, het publiek in gedistingeerde concertkleding, de geschreven pers in de zaal evenals verscheidene TV-zenders. Camera’s en interviewers op enkele meters van onze mensen.

Waar onze violisten even niet bij hadden stilgestaan: de koningin Elisabeth Wedstrijd. Inderdaad, ook nu woonde de beschermvrouwe in hoogst eigen persoon de namiddagsessie bij. Tot grote verbazing van onze mensen kwam koningin Mathilde met 2 van haar kinderen de zaal binnen en nam vlakbij plaats! Onze violisten zaten vooraan op het 1ste balkon. Vlak onder hen zat de wereldberoemde vioollegende Midori als jurylid. Maar er kwam nog een verrassing! Onder de pauze kwam de componist van het opgelegde werk even met ons praten. Uiteraard was ook hij daar. Die woensdag namiddag zagen onze violisten 4 kandidaten in stijgende lijn van kunnen, waar bij de eerste al verblufte met de mogelijkheden van topviolisten! De laatste van de 4 werd ook finaliste! Het horen van 4 topviolen in zo een goede zaal was indrukwekkend. Maar ook de kwaliteit van het Waalse Kamerorkest en de pianobegeleiders dwong bewondering af. Na deze uiterst leerrijke en prachtige namiddag reden onze mensen, een pak herinneringen rijker, bij valavond voldaan weer richting Dilsen-Stokkem.


10 mei, ‘The Voice of Vlaanderen’ lonkt weer naar onze violisten!

Amper 2 dagen later waren oud-leerlingen viool van onze academie weer op de VTM tv-zender te zien, zingend Vlaams talent begeleidend in de kwartfinale van het programma ‘The Voice of Vlaanderen’. Al enkele jaren doet deze tv-zender hiervoor op onze mensen beroep. Een hele eer, omdat de andere musici professionelen zijn. De vele uren voor de opnames van zo een uitzending, laten uiteraard ook toe om de juryleden, Koen Wauters, Nathalia, Helmut Lotti, Walter Grootaers, wat van naderbij te leren kennen.


12 mei, de finale van de Vlamo-wedstrijd, met een van onze violisten!

In de loop van februari organiseerde Vlamo weer zijn provinciale selecties. Zowel vorig jaar als dit jaar namen verscheidene van onze violisten daaraan deel. En zowel vorig jaar als dit jaar werd er telkens een geselecteerd voor de finale te Antwerpen in de Singel! Onze kandidate behaalde in de finale 78%, waarbij de commentaren van de jury haar prezen voor haar degelijk vioolspel. Een hele eer, terecht verdiend! Proficiat!


19 mei, het Enigma-ensemble weer in Heythuysen maar tevens in de kerk te Wurfeld!

Het Enigma-ensemble in Dilsen-Stokkem van onze oud-leerlingen zat intussen ook niet stil. Zij bereidden tegen de achtergrond van het drukke strijkersleven op de academie alweer een Bach-cantate voor in hun samenwerking met de muziekvrienden van Heythuysen in Nederland. Deze keer viel de keuze op de Cantate BWV 44 ‘Sie werden euch in den Bann tun’. Met de gebruikelijke boeiende inleiding door Luc Jacobs (tevens dirigent), de cantate door koor, orkest en solisten én het slotkoraal, ingestudeerd met het publiek voor aanvang van het concert (het slotkoraal staat ter inoefening steeds op voorhand al op de site Heythuysen-Bach) werd ook deze zondagavond in Heythuysen weer een groot succes! De volgende cantate werd al aangekondigd voor september. Enkele weken later speelde het Enigma-ensemble zijn gebruikelijke lenteconcert in het kerkje van Wurfeld. Gezondheidsredenen weerhielden de dirigent/concertmeester deze keer om zijn taak op te nemen. Gelukkig kon het ensemble bogen op Luc Jacobs uit Heythuysen om alles toch in goede banen te leiden. Wat allemaal niet mogelijk wordt als mensen uit 2 kleine gemeenten de handen in elkaar slaan.

26 mei, Kidi! 10 jaar mét onze strijkers!

Hoeveel koren binnen en buiten de landsgrenzen onze violisten de voorbije decennia een prachtige begeleiding schonken, daar hebben we het raden naar. Maar één feit hadden ze allemaal gemeen: onze (oud-)leerlingen zagen vrijwel nooit jonge zangers. Dilsen-Stokkem heeft wél een koor van nog wel uitsluitend jongeren en dit dankzij Fabienne Kortooms, die vanuit Nederland in Dilsen-Stokkem kwam wonen, een hele tijd in onze academie les gaf en in 2009 het kinder- en jeugdkoor Kidi! startte. Daarmee was 2019 een jubileumjaar voor de zingende jongeren en hun dynamische dirigente. Jaarlijks geeft Kidi! een ‘groter’ concert. Voor het 10-jarige feestconcert wilde het echter wat speciaals. Toen gingen de gedachten in de richting van… onze strijkers én de slagwerkklas van collega Chris Opsteyn! Dat betekende 2 dingen: veel voorbereidingswerk en een ruimte, groot genoeg om het geïnteresseerde publiek onder te brengen. Het werk werd zinvol verdeeld, de St. Martinuskerk te Dilsen bleek de geschikte ruimte. Zonder het organisatorische talent van Fabienne zou het niet zo glad gelopen zijn. Desondanks was het een hele klus. Gelukkig sprongen ook heel wat ouders van de jeugdige zangers bij! De eerste tutti-repetitie in de kerk was wennen voor onze mensen. In de plaats van 20 à 30 doorgaans grijze hoofden, een kleine 100 zingende kinderen en tieners! Bij momenten erg luidruchtig (lees: vol leven!), anderzijds een opvallend gedisciplineerde bende. Het toch grote programma was goed voorbereid, waardoor het einde van de repetitie nog net voldoende tijd liet om de kerk weer klaar te zetten voor de avondmis. Des anderendaags was het zover! Een prachtig versierde kerk, het grote jeugdige koor, het slagwerkensemble en onze strijkers voor een overvolle kerk! Bij het begin was het nog even wennen om de geluidsversterking aan te passen. Het publiek wijzigde nl. de kerkgalm. Maar even later liep alles op wieltjes. Het rijkelijke concertprogramma sloot af met de terechte huldiging van een erg ontroerde Fabienne! Zonder haar zou Dilsen-Stokkem deze rijkdom (mét oog op de toekomst) niet kennen. Waarbij niet vergeten mag worden, dat door de inspanningen van onze oud-leerlinge Sophie Brokmans en haar Muzemix Dilsen-Stokkem nòg zo een troef heeft!


26 mei bis! Onze oud-leerlingen in Maastricht!

Diezelfde dag ging in het Conservatorium te Maastricht het examen voor harp door. Onze collega Sonja Tavormina legde er haar eindexamen af. Daarvoor moest ze ook kamermuziek voorstellen. Medemusici zouden in een conservatorium geen probleem mogen zijn, maar in Maastricht is het dat wél! Een oud zeer. En dan wordt naar onze academie gelonkt. In het verleden begeleidden onze (oud-) leerlingen violisten er al de zangklas, de operaklas, de harpexamens, de examens orkestdirectie. En dus nu opnieuw de harpexamens. Gelukkig waren niet al onze violisten betrokken bij het Kidi!-jubileum en kon de werking van het Conservatorium van Maastricht andermaal gered worden door… jawel, de academie van Dilsen-Stokkem!


9 juni, Pinksteren in de St. Martinuskerk!

Naar jaarlijkse traditie sluit het voorjaar voor onze strijkers af met de Pinksterviering in de St. Martinuskerk te Dilsen. Dit jaar was deze viering echter niet meer haalbaar. En het Kidi!-jubileum, dat geen tijd hiervoor liet én de schoolexamens die al begonnen waren, staken stokken in de wielen. Gelukkig konden 1 violist en sopraan Hanne Creemers van onze academie wél op de uitnodiging ingaan, zodat ook de St. Martinusparochie een feestelijke Pinkstermis kreeg. Eind goed, al goed!95 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Mark Fontaine
Mark Fontaine
Jan 11, 2020

Met grote fierheid over onze Stokemse strijkers lees ik jullie avonturen hier met veel plezier!

Like
bottom of page