top of page
83606457_10221028555374434_1351573848104
Kunstklas_edited.png

De kunstacademie is erg betrokken bij al wat leeft in de vele basisscholen in onze regio en gaat de samenwerking aan.


Naast de overlegmomenten die op regelmatige basis doorgaan zijn er de jaarlijkse initiatieven van de Kunstacademie:
 

 • In 6 basisscholen bieden we momenteel na de schooluren de cursus MCV, woord, beeldende kunst, overschrijdende initiatie en diverse instrumenten aan:

  • Gemeentelijke Basisschool De Horizon te Rotem

  • Gemeentelijke Basisschool te Dilsen

  • Vrije Basisschool te As

  • Gemeentelijke Basisschool te Niel-bij-As

  • In Basisschool 't Schakeltje te Dilsen bieden we beeldende kunst aan na de schooluren

  • SHD te Dilsen

Hiermee sluiten we ook nauw aan bij het decreet 'BOA' waarmee aanbod van de academie afgestemd wordt op de schooluren van het basisonderwijs op diverse locaties doorheen Dilsen-Stokkem en As/Niel-bij-As.

 • We bezoeken alle 12 de basisscholen in onze regio met een heus orkest, woord, dans en beeldende kunst leerkrachten in september.
   

 • We voeren een heuse show/instrumentenvoorstelling met professor “Allegro” op voor alle leerlingen van het 2de leerjaar uit de 12 scholen in juni/september in zaal Opus te Stokkem (Stokkem) en in De Drieschaar (As).

De samenwerking werd verder uitgediept en kreeg de overkoepelende titel “Kunstklas”

Met Kunstklas werkt de Kunstacademie als externe partner al sinds 2017 samen

met 9 van de 12  basisscholen op ons grondgebied, en er komen er elk jaar nog bij:

 • Vrije Basisschool Uiterwaard te Stokkem

 • Gemeentelijke Basisschool De Horizon te Rotem

 • Basisschool 't Schakeltje te Dilsen

 • Basisschool 1 te Dilsen

 • Basisschool 2 te Dilsen

 • GO! Leefschool Talentenkiem

 • Vrije Basisschool te As

 • Gemeentelijke Basisschool te Niel-bij-As

 • Go! De Duizendpoot te As

Er zijn uit deze samenwerking heel wat creatieve initiatieven ontstaan:

 • Al jaren zijn Juf Kaatje en Juf Stephanie aan de slag in verschillende scholen met muziek,
  Orff en boomwhackers in het 2de leerjaar.

 • In sessies van 4 tot 6 weken werken ze met de leerlingen in de basisschool, telkens afsluitend met een toonmoment voor medeleerlingen, ouders en grootouders. 
  Succes gegarandeerd!

 • Coördinator Frank Boonen werkt bij in de basisscholen met de Vlamo-koffer “Van Toeten noch Blazen”.
  Hierbij maken alle leerlingen van het 2de en/of 3de leerjaar kennis met blaasinstrumenten op een fijne didactische manier.

 • De leerlingen van het 3de kleuter en het lager onderwijs bezoeken de tentoonstelling Beeldende Kunst en krijgen er een leuke uiteenzetting over alle gemaakte werkjes en het domein Beeldende Kunst van de Kunstacademie.

 • Juf Kaatje en juf Stephanie dirigeren een kinderkoor tijdens de middagpauze in de Gemeentelijke Basisschool te Niel-bij-As.

 

De kunstacademie werkt sinds het schooljaar 2019-2020 Kunstkuurprojecten in samenwerking met basisscholen.
Tot onze grote vreugde werden alle projecten goedgekeurd waardoor we een subsidie ontvangen om 3 schooljaren lang, wekelijks maximaal 7 lestijden per school aan de slag te gaan met kunstprojecten.

Ondertussen werden al 3 Kunstkuurprojecten afgewerkt, 3 zijn momenteel Kunstkuren in uitvoering en nog 3 extra projecten zijn in aanvraag om te starten in het schooljaar 2024-2025.

Wat is kunstkuur?

Gedurende drie schooljaren delen leerkrachten uit de kunstacademie de klasvloer met leerkrachten uit een basisschool. Zo brengen we onze expertise binnen in de klas. De kunstleraar wordt zelf ook meer bekwaam in het omgaan met een diverse klasgroep en verfijnt zijn didactisch handelen door co-teaching. Alle partijen werken een samenwerking uit op maat van de school. Met ondersteuning onder de vorm van extra uren en werkingsmiddelen helpt Kunstkuur de school in haar aanpak van de muzische domeinen en biedt het de mogelijkheid om kunst-en cultuuronderwijs in (niet muzische) vakken te integreren.

Wat is onze werkwijze bij deze Kunstkuurprojecten?

We stimuleren bij leerlingen om het cultureel bewustzijn en de culturele expressie te verhogen volgens het principe van "Cultuur in de spiegel":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Waarnemen van overeenkomsten en verschillen. We vergaren nieuwe informatie. Dat doen we eigenlijk voortdurend, met al onze zintuigen. We kijken, voelen, ruiken, horen, proeven, ... en wat we waarnemen beleven we ook op een bepaalde manier. Dat komt omdat we het koppelen aan eerdere waarnemingen. We herkennen dingen, of we ervaren iets als “nieuw”, we onthouden dingen, enz. 

 

2. Verbeelden van mogelijkheden. We nemen niet alleen waar, we doen ook iets met wat we waarnemen. De mens is een maker, hij bewerkt en verandert zijn omgeving. De vaardigheid ‘verbeelding’ is niets anders dan het vermogen om iets nieuws te maken. Verbeelding kan een fysieke uitdrukking krijgen (bv. een dans, een traan, een personage) of in een tastbaar materieel product resulteren (bv. schilderij, een gebouw), maar ook een idee (bv. een droombeeld, een utopie, een plan, een inleving) is een vorm van verbeelding. De vaardigheid van het ver- beelden leunt sterk aan bij wat we ook wel eens creativiteit noemen. 

 

3. Categoriseren met concepten. Conceptualiseren is een moeilijk woord voor benoemen (o.a. interpreteren) en duiden (bv. becommentariëren en waarderen). In essentie gaat het om het vormen van begrippen: iets concreet (de Mount Everest) wordt omgezet in abstracte tekens en concepten (het vier- letterwoord ‘berg’). Meer dan dieren zijn mensen voortdurend bezig met de wer- kelijkheid te labelen en om te zetten in taal. De labels die we gebruiken, kunnen woorden zijn, maar ook klanken, noten, letters, politieke begrippen, ... 

4. Analyseren van structuren. Mensen zoeken naar noodzakelijke verbanden in de werkelijkheid: systemen, structu- ren, en patronen. Dat is analyseren. Ook het toetsen of testen van gegevens aan andere informatie is een onderdeel van analyseren. 

Kortom: cultureel bewustzijn en expressie wordt geïntegreerd over de vakken heen:

 • Er is een duidelijke koppeling met andere leerdoelen/vakken (niet enkel muzische vorming) in het basisonderwijs. 

 • Verschillende culturele vaardigheden en cultuurdragers krijgen hun plaats. 

 • Er is aandacht voor culturele reflectie. Het project zet leerlingen aan om na te denken over de manier waarop mensen vorm en betekenis geven aan de wereld. 

 • Leerlingen leren hun talent kennen en maken kennis met deeltijds kunstonderwijs. 

 • Leerlingen van bevolkingsgroepen die anders de weg moeilijk zouden vinden naar het deeltijds kunstonderwijs (“gelijkekansenindicatoren”) krijgen een duwtje in de rug. 

 • Er wordt structureel tijd voorzien voor overleg, evaluatie en bijsturing. 

 • Na drie jaar kunnen academie en school dingen die ze voorheen niet zouden kunnen. 

 • Er is goed nagedacht over hoe de samenwerking tussen de leerkracht en de dko-docent concreet vorm zal krijgen op de klasvloer (co-teaching). 

 • Er wordt gebruik gemaakt van specifieke aanwezige expertise of juist ingespeeld op een aanwezige nood (bijvoorbeeld een tekort aan expertise). 

 • Beide partners hebben eigen sterktes maar ook noden. Dankzij het Kunstkuur-project kunnen de school en de academie van elkaar leren. 

 • Er is voldoende tijd om intensief en met oog op groei te werken. 

 • Het project kan ook voor de lokale context (buurt, lokale gemeenschap, ...) een meerwaarde betekenen. 

Afgewerkte Kunstkuurprojecten:

 • 2020-2023 - "Iedereen een ster!" - Stedelijke basisschool De Horizon te Rotem

 • 2020-2023 - "Begrijp je?" - Vrije basisschool Uiterwaard te Stokkem

 • 2020-2023 - "Letters in beeld" - Vrije Basisschool te As

Lopende projecten Kunstkuur:

 • 2021-2024 - "Lees je rijk!" - Gemeentelijke basisschool te Niel-bij-As

 • 2023-2026 - "Kunstschakels" - Stedelijke basisschool 't Schakeltje te Dilsen

 • 2023-2026 - "Ontkiem!" - GO! Leefschool Talentenkiem te Stokkem

Nieuwe aanvragen in afwachting van goedkeuring:

 • 2024-2027 - "Ik en de wereld - is dat niet BEELDig?!" - Stedelijke Basisschool 1 te Dilsen

 • 2024-2027 - "Ik en de wereld in BEELD" - Stedelijke Basisschool 2 te Dilsen

 • 2024-2027 - "De kunst van taal" - Vrije Basisschool te As

Wil je als basisschool aan de slag met de academie in deze projecten? 
Ook voor de aanvraag en het indienen van het subsidiedossier sta je er niet alleen voor, beleidscoördinator Mark Fontaine verzamelt alle info, stelt de dossiers op en dient ze samen met de verschillende directies in voor 15 februari van het schooljaar voorafgaand aan de Kunstkuur. Naast de werkingsmiddelen kan je tot 7 lestijden aanvragen om 3 jaar lang in co-teaching in te zetten.

  

 

Dynamoproject

Als academie gebruiken we deze projecten vaak als opstap naar een bredere samenwerking in Kunstkuur omdat dit om kortlopende projecten gaat. Zo leren leerkrachten van basisscholen eerste stappen zetten in co-teaching met collega's uit de academie. Dynamoprojecten zijn gesubsidieerd door cultuurkuur (een initiatief van CANON Cultuurcel - Departement Onderwijs en Vorming) en met een (beperkt) aantal lesweken.
Al 25 Dynamoprojecten werden ingediend en goedgekeurd door Cultuurkuur sinds 2017.

Wat is onze werkwijze bij deze Dynamoprojecten?

Leerkrachten van de Kunstacademie gaan met hun muzische deskundigheid aan de slag in de basisschool.

Hand in hand als team met de klasleerkracht ontwerpen ze het project rond een thema, gekozen door de klasleerkracht uit de leerstof (van niet muzische vakken) in de periode februari tot juni.


De focus ligt op drie aandachtspunten:

1. De leerkrachten werken in team (plannen, uitvoeren, bijsturen en evalueren = co-teaching)
 

2. Het gekozen thema wordt uitgediept op kunstzinnige wijze met woord, dans of beeldende kunst vanuit de ervaring van de leerkrachten van de academie, bijgestaan door de klasleerkracht.


3. We stimuleren samen met de klasleerkracht de creatieve inbreng door kinderen: geen les op maat maar sturend binnen een afgebakend kader met aanwakkering van creativiteit bij kinderen (mee uitdenken, creëren vanuit de inspiratie en fantasie van, en met de kinderen zelf).

 

De Kunstacademie zorg m.a.w. zij aan zij met de klasleerkracht

voor de praktische uitwerking en uitvoering van het project

vanuit hun kunstzinnige deskundigheid met voldoende

creatieve inbreng door de kinderen zelf.

 

Praktijkvoorbeelden met de Kunstacademie op cultuurkuur.be
 

Op de pagina van cultuurkuur kan je praktijkvoorbeelden

zien van projecten met de kunstacademie (klik op de links/titels):

 


Leerstof herhalen, verdiepen en verwerken via beeld, dans

en woord? Deze Kunstkuur toont hoe het kan


De Kunstklas: co-teachen met de academie


100 jaar geleden
 


Een videoclip voor het zeeklassenlied


Leren met muziek over bijen en mieren


Kunstig cijferen

100 jaar geleden
84311699_10221028555334433_2364372044679
kunstkuur-cmyk.jpg
foto_dynamoPROJECT_0-200x200.png
Schermafbeelding 2020-09-19 om 16.40.16.
pngfind.com-orange-heart-png-6491923.png
met dank aan
cultuurkuur_logo.jpg
voor de goedgekeuring van de projecten en het voorzien van de nodige subsidies!
cultuurindespiegel_2klein_0.jpg
bottom of page