De kunstacademie is erg betrokken bij al wat leeft in de vele basisscholen in onze regio.


Naast de contacten/overlegmomenten die op regelmatige basis doorgaan zijn er de jaarlijkse initiatieven van de Kunstacademie:

 • In 4 basisscholen bieden we momenteel na de schooluren de cursus MCV, woord, overschrijdende initiatie, musical en diverse instrumenten aan:

  • Gemeentelijke Basisschool De Horizon te Rotem

  • Gemeentelijke Basisschool te Dilsen

  • Vrije Basisschool te As

  • Gemeentelijke Basisschool te Niel-bij-As

 • Bezoek aan de 12 basisscholen in onze regio met een heus orkest en de woordleerkrachten in september.

 • Een heuse show/instrumentenvoorstelling met professor “Allegro”, voor alle leerlingen van het 2de leerjaar eind juni.

 

De samenwerking werd verder uitgediept en kreeg de overkoepelende titel “Kunstklas”
na vragen van enkele basisscholen naar een bredere vorm van samenwerken.

Met Kunstklas werkt de Kunstacademie als externe partner al 4 schooljaren

samen met evenveel basisscholen:

 • De Vrije Basisschool Uiterwaard te Stokkem

 • De Gemeentelijke Basisschool De Horizon te Rotem

 • De Vrije Basisschool te As

 • De Gemeentelijke Basisschool te Niel-bij-As

Er zijn uit deze samenwerking heel wat leuke initiatieven ontstaan:

 • Al vier schooljaren is Juf Kaatje aan de slag in deze scholen met muziek,
  Orff en boomwhackers.
  In sessies van 4 tot 6 weken werkt ze met de leerlingen uit 14 klassen,
  telkens afsluitend met een toonmoment voor medeleerlingen, ouders en grootouders.
  Succes gegarandeerd!

 • Coördinator Frank Boonen werkt bij deze scholen met de Vlamo-koffer “Van Toeten noch Blazen”.
  Hierbij maken alle leerlingen van het 2de en/of 3de leerjaar kennis met blaasinstrumenten op een fijne didactische manier.

 • De leerlingen van het 1ste leerjaar bezoeken de tentoonstelling van de afdeling BaK en krijgen er een leuke uiteenzetting over alle gemaakte werkjes en het domein BaK van de Kunstacademie.

 

Dynamoprojecten
We delen de klasvloer in co-teaching met door cultuurkuur gesubsidieerde dynamoprojecten, een initiatief van CANON Cultuurcel (Departement Onderwijs en Vorming).
Al 16 Dynamoprojecten werden goedgekeurd en uitgevoerd de voorbije drie schooljaren.

4 dynamoprojecten zijn voor het schooljaar 2019-2020 ingediend en goedgekeurd:

 • Kunstklas "De Bremer Stadsmuzikanten" (Gemeentelijke Basisschool te Niel-bij-As)
  Alle leerlingen van het eerste leerjaar (3 klassen) gaan aan de slag met het sprookje “De Bremer Stadsmuzikanten”. In de focus staat het thema “samen sterker!” Het liedje (de mars) wordt aangeleerd en de kinderen leren op visuele wijze ritmische motieven (geen notenbeeld) waar ze zelf mee knutselen om een begeleiding bij het lied te voorzien. In groepjes ontwerpen ze zelf eenvoudige ritmische cellen en ervaren ze aan de lijve hoe ze samen het liedje mooier (sterker) maken. Ze ervaren aan de lijve in het knutselen en musiceren wat de kracht van groepswerk is. Verder leren ze met dit project over sprookjes (Grimm, volkssprookje, Eftelingsprookje = erfgoed), over dieren, over vriendschap en groepsdynamiek, ze leren zingen en ritme produceren. Samen zullen ze ook gaan knutselen: de vier dieren uit het sprookje worden vorm gegeven envoor het ritmisch musiceren ontwerpen ze zelf hun eigen sambaballen. Deze versieren ze vanuit eigen creativiteit waarna ze gebruikt zullen worden bij het musiceren. Ook de leerkracht muziek uit de kunstacademie knutselt mee en leert zo nieuwe competenties van de klasleerkrachten. Deze zal ze verder verspreiden in de academie voor het domein overschrijdende initiatie onder haar collega's.
   

 • Kunstklas "Gek?" (Stedelijke Basisschool De Horizon te Rotem)
  Samen met de kinderen van het eerste leerjaar gaan we een ‘surrealistisch’ proces aan waarbij een ‘gek/surreëel’ beeld wordt gemaakt op basis van een eigen samengesteld gedichtje. In de eerste sessie pluizen we samen uit wat dat ‘surrealisme’ kan betekenen. We bekijken ‘de realiteit’ breed; dromen of verhalen waarbij er roze olifanten zijn, bomen kleiner zijn dan mensen, jouw ogen ook kunnen ruiken,... Kinderen worden aangemoedigd uit hun eigen fantasie en dromen te putten. Hierbij tonen en bespreken we samen enkele surrealistische kunstwerken (denk aan Dali). Hierna maken de kinderen zelf een gedichtje, verwijzend naar het ‘automatisch schrift’ van de surrealisten/de dada. Zo kan ‘een gele vierkante hongerige olifant’ de basis zijn van een gedicht. We schrijven dit uit. De volgende stap is het vormgeven van het dier. Basisvormen en tape worden voorzien (bollen, potjes, blokken, saté-prikkers, hobbydraad, krantenpapier, enz). Onder begeleiding stellen de kinderen zelf hun dier samen door verschillende onderdelen aan elkaar te tapen. Vervolgens brengen we magische lijm (papier maché) aan om het geheel te verharden. In een derde sessie komen de dromerige wezens helemaal tot leven door ze te verven een andere details aan te brengen (zoals bijvoorbeeld afbeeldingen van ogen erbij te plakken, pluimen toevoegen, etcetera). Om het project af te sluiten kiezen we voor een reflectie waarbij de kinderen meedelen wat ze hebben geleerd, wat ze minder en net heel leuk vonden.
   

 • Kunstklas "Ridders" (Vrije basisschool Uiterwaard te Stokkem)
  Samen met de kinderen van het tweede leerjaar onderzoeken we wie de moedige ridders waren of zouden ze nog bestaan? In een eerste sessie kijken we naar, en maken we een eigen ‘kasteelvlag’ aan de hand van enkele druktechnieken. Hiernaast gaan we in de tweede sessie kijken naar de vernuftige kleding van de ridders. Jean en Jeanne D’Arc droegen een ijzeren gewaad en maliënkolders. Ze lijken wel robots uit de toekomst. We nemen het verloop van page tot schildknaap onder de loep en alle taken die ze moeten kennen. Zo komen we tot het aankleden van de heer. Hierbij moeten ze weten in welke volgorde ze de kledingstukken aan moeten doen en hoe deze eruit zien. De kinderen experimenteren met folie en maken een 3D kledingstuk. In een laatste sessie kijken we samen met de kinderen naar wat zij nog willen aanpassen aan hun werken en denken we na hoe we dit kunnen presenteren. Als afsluiter maken we een mini-ridder expo waardoor de kinderen met trots kunnen kijken naar de werkjes waardoor ze het thema anders hebben kunnen toe-eigenen.

   

 • Kunstklas "Kunstig cijferen" (Vrije Basisschool te As)
  De leerlingen van het eerste leerjaar leren de letters en cijfers kennen in de taal-en rekenles doorheen het hele schooljaar. Tijdens 4 creatieve namiddagen zullen we hen deze leren kennen op een creatieve manier: we gaan opzoek naar letters en cijfers in illustratieve kinderboeken, strips, tv-programma’s, oude schilderijen, grafisch design, ... Het beschouwen van letters en cijfers in kunst staat aan het begin van dit project, waarna we de leerlingen een waaier aan materialen en technieken leren kennen in de vorm van kleinere deelopdrachten: er wordt samengewerkt over de klassen heen, maar ook tijd gemaakt om individuele kunstwerkjes tot een mooi product af te werken. De nadruk zal liggen op het werken in 3D met materialen zoals: klei, ijzerdraad, papier machée... zodat ook de klasleerkrachten sterker in hun schoenen staan op vlak van deze technieken. We voorzien voldoende reflectie bij de leerlingen doormiddel van (zelf)evaluatie momenten. Op het einde van ons project, leren de leerlingen hun werk met trots te presenteren en te tonen aan medeleerlingen en ouders.

Wat is onze werkwijze bij deze Dynamoprojecten?

Leerkrachten van de Kunstacademie gaan met hun muzische deskundigheid aan de slag in de basisschool.

Hand in hand als team met de klasleerkracht ontwerpen ze het project rond een thema, gekozen door de klasleerkracht uit de leerstof (van niet muzische vakken) in de periode maart tot juni.


De focus ligt op drie aandachtspunten:

 1. De leerkrachten werken in team (plannen, uitvoeren, bijsturen en evalueren = co-teaching)

 2. Het gekozen thema wordt uitgediept op kunstzinnige wijze met woord, dans of beeldende kunst vanuit de ervaring van de leerkrachten van de academie, bijgestaan door de klasleerkracht.

 3. We stimuleren samen met de klasleerkracht de creatieve inbreng door kinderen: geen les op maat maar sturend binnen een afgebakend kader met aanwakkering van creativiteit bij kinderen (mee uitdenken, creëren vanuit de inspiratie en fantasie van, en met de kinderen zelf).

 

De Kunstacademie zorg m.a.w. zij aan zij met de klasleerkracht

voor de praktische uitwerking en uitvoering van het project

vanuit hun kunstzinnige deskundigheid met voldoende

creatieve inbreng door de kinderen zelf.

 

Praktijkvoorbeelden

Op de pagina van cultuurkuur kan je enkele praktijkvoorbeelden

zien van projecten met de kunstacademie (klik op de links):

 

De Kunstklas: co-teachen met de academie

 

100 jaar geleden
 

Een videoclip voor het zeeklassenlied

met dank aan
cultuurkuur_logo.jpg
voor de goedgekeuring van de projecten en het voorzien van de nodige subsidies

© Kunstacademie Dilsen-Stokkem/As

 • Facebook Social Icon