top of page

Nieuwe leerlingen (1ste inschrijving)

Welke instapleeftijd?

Kunstkriebels: initiatie voor 6- en 7-jarigen

Domein Muziek: vanaf 8 jaar

Domein Woordkunst-drama: vanaf 8 jaar

Domein Dans: vanaf 6 jaar (kleuterdans: 4- en 5-jarigen)

Domein Beeldende Kunst: 6 t.e.m. 13-jarigen

Uiterste inschrijfdatum?

De inschrijvingsperiode is voor het lopende schooljaar afgelopen op 30 september 2023.

 

Inschrijven voor het volgende schooljaar (2024-2025) kan vanaf 1 mei 2024.

Alle info i.v.m. inschrijven kan u vanaf dan terugvinden op deze pagina.

Bestaande leerlingen (herinschrijving)

Hoe terug inschrijven?

Vul het online inschrijvingsformulier voor herinschrijvingen voor 30 september.

U ontvangt na de herinschrijving een betalingsuitnodiging via e-mail.

Uiterste inschrijfdatum?

30 september van het lopende schooljaar

Tarieven schooljaar '24-'25

Jonger dan 18 jaar (op 31/12):

Standaard tarief: €104

Verminderd tarief: €76

18 t.e.m. 24 jaar (op 31/12):

Standaard tarief: €182

Vanaf 25 jaar (op 31/12):

Standaard tarief: €400

Verminderd tarief: €182

Na (her)inschrijving ontvangt u een betalingsuitnodiging via e-mail

Wie heeft recht op vermindering?

  • Gezinskorting: 2de inschrijving in het gezin (enkel -18 jarigen)

  • Uitkeringsgerechtigde werklozen

  • Personen met verhoogde tegemoetkoming

  • Leefloners

  • Personen met een handicap (min. 66% invalide)

Om recht te hebben op deze vermindering moet u dit aantonen met een rechtsgeldig attest. (meer info op het secretariaat)

Muziekinstrument huren

Kan ik een instrument huren?

De academie heeft een beperkt aantal instrumenten die door leerlingen gehuurd kunnen worden voor het volledige schooljaar.

Het betreft enkel gitaar, blaas- en strijkinstrumenten.

Voor meer informatie: contacteer het secretariaat.

Informatieveiligheid en privacy

Door inschrijving aan de academie verklaart de leerling -of indien minderjarig de ouder(s)- zich akkoord met het academiereglement en het artistiek pedagogisch project.

 

U kan deze raadplegen op onze website www.academiedilsenstokkem.be/onderwijs 

 

Alle gegevens worden verwerkt volgens de privacyverklaring van de Stad Dilsen-Stokkem: 
https://www.dilsen-stokkem.be/privacyverklaring 


Met al uw vragen met betrekking tot uw privacy kan u via email contact opnemen: privacy@dilsen-Stokkem.be

bottom of page