top of page
De beleidsvisie

De academie is

een plek om te leren...
om technieken aan te leren, om tools te ontdekken, om vakdeskundigheid te verwerven...

een plek van onderzoek...
om te kan experimenteren, waar je op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden...

een plek om te dromen...
om te creëren, om grenzen te verleggen...

een plek om bruggen te bouwen en samen te werken...
om op zoek te gaan naar je eigenheid, om samen te werken/spelen, in dialoog te treden en te socialiseren...

een plek om te verzamelen en te tonen...
om je werk te tonen/laten horen en zien, herinneringen te creëren...

een plek om attitudes eigen te maken...
motivatie, engagement, zelfstandigheid en gedrevenheid

 

De kunstacademie van Dilsen-Stokkem met filiaal te As biedt een brede waaier aan opleidingen in de studierichtingen muziek, woordkunst/drama, dans en beeldende kunst. Ze heeft een rijk verleden en is ook vandaag nog altijd toonaangevend en enorm gewaardeerd voor het beoefenen van verschillende kunstvormen tot over de grenzen heen. Dit resulteert tevens in een waardevolle samenwerking met het reguliere onderwijs, de vele culturele verenigingen en bibliotheken in de regio.

De Stedelijke Kunstacademie is erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en volgt alle reglementeringen betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs en vorming.

Door onze relatieve kleinschaligheid kunnen we iedere leerling, ongeacht de leeftijd, omringen met de beste zorgen en samen met de leerkrachten een persoonlijk leertraject ontwikkelen dat rekening houdt met de leernoden van ieder individu. Deze klantvriendelijke aanpak zorgt ervoor dat ieders talent, met behoud van eigenheid, zich ten volle kan ontplooien in een warme en gemoedelijke leer- en leefomgeving. Kortom: in onze academie staat de deur voor iedereen open.

 

De gedrevenheid die het voltallige academieteam uitstraalt, vormt de voedingsbodem voor het spontaan ontstaan van de vele interdisciplinaire projecten binnen en buiten de academie. Collegialiteit dragen wij bijgevolg hoog in het vaandel. Samen met de leerling en zijn/haar ouders timmeren we zo aan een weg waarin jongeren kunnen uitgroeien tot zelfstandige cultuurparticipanten.

 

Het hoofddoel van onze kunstacademie is kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden waarin het welbevinden en de tevredenheid van leerlingen, ouders, leerkrachten en alle andere actoren de rode draad in ons beleid vormen. Respectvol omgaan met elkaar en diversiteit beschouwen we als een meerwaarde binnen onze academiestructuur en schoolcultuur. Dit zijn waarden die we koesteren en meegeven aan onze leerlingen.

Met de leerlingen gaan we samen op pad om doelbewuste en doelgerichte keuzes te maken in hun onderwijsloopbaan en om het levenslang en levenbreed leren te stimuleren. Dit om uit te groeien tot waardevolle (plaatselijke) cultuurliefhebbers en– beoefenaars. Het aanbieden van opleidingen ter voorbereiding op hoger kunstonderwijs vormt daar een onderdeel van. We trachten onze leerlingen te inspireren en de passie en vreugde van het ‘spelen, voordragen, bewegen en creëren’ aan te wakkeren. Het geven van vertrouwen, pedagogische ondersteuning en de begeleiding tot zelfstandige individuen, maakt hen sterker in onze kinetische maatschappij.

Alle kerncompetenties zijn belangrijk en komen in de kunstacademie in de 4 domeinen en disciplines aan bod. Het is van belang dat alle artistieke rollen vanaf de start het leerproces aansturen en stap voor stap tot ontwikkeling komen, op tempo van de individuele leerling; echt maatwerk dus! Maar... na bevraging bij het hele academieteam komen we tot de vaststelling dat we het accent binnen de kunstacademie ook willen leggen op de basiscompetenties en beroepskwalificaties van de vakman en de samenspeler. Deze competenties lijken ons het meest geschikt om een degelijke basis te leggen voor het ontplooien tot en vormen van vakkundige, creatieve, onderzoekende, unieke, sociale kunstenaars en performers, maar zonder uiteraard de overige competenties uit het oog te verliezen.

 

Toonmomenten binnen en tot ver (buitenland) buiten de academie voor ouders tonen dat het ons menens is met hun oogappel. Geen kinderopvang, wél opleiding. Ouders krijgen hierdoor een resultaat-argument om studie te eisen van hun kind en te werken aan de 4 attitudes zoals bovenaan beschreven.

Er is veel aandacht voor ouderbetrokkenheid (thuis krijgt de academie een plaats/tijd) en ook zij worden meegenomen in de kunstwereld.

 

Met deze visie biedt de kunstacademie een hoogstaande en kwalitatieve ondersteuning aan iedereen die kunst op een waardevolle manier in de samenleving wil leren ontdekken en beleven.

Het leerkrachtenteam

Beeldende Kunst​

Charlot Claessens

Lieselotte Dreessen

Liesbeth Indeherberge

Sibrand Joris

Lien Vanstiphout

Dans

Lieselotte Dreessen

Marjolein Hendricx

Pianobegeleider dans: Kiymet Berrak

Woord

Nele Bovendeerd

Brecht Gysen

Myriam Stinkens

Anke Vrinssen

Muziek Jazz-Pop-Rock

Basgitaar: Roman Korolik

Elektrische Gitaar: Wim Cops & Dany Daino

Piano/Keyboard: Irvine Defays

Zang: Katia Salemi

MCV JPR: Wim Cops

Muziek Klassiek

Houtblazers

Dwarsfluit: Sofie Verbeeck

Fagot: Pieter Opsteyn

Hobo: Kurt Theunissen

Klarinet/saxofoon: Inge Steutelings

Koperblazers

Klein koper: Gunter Kerkhofs

Groot koper: Frank Boonen

Hoorn: Fien Smets

Slagwerk

Chris Opsteyn

Strijkers

Viool: An Baeten & Michel Pieters

Cello: Roel Machon

Contrabas: Ruben Appermont

Toetsinstrumenten

Accordeon: Linda Smolders

Orgel: Christel Vandebriel

Piano: Tom Baeten, Thessy Chen, Beatrice Defays, Irvine Defays, Franco Di Nitto, Allesandro Romagnuolo, Christiane Wijnen

Pianobegeleiding: Bert Koch

Tokkelinstrumenten

Gitaar: Wim Cops, Dany Daino, Ralf Demandt, Bert Maggen, Ils Reymen

Flamenco gitaar: Wim Cops

Harp: Sonja Tavormina

Mandoline: Leoniek Hermans

Klassieke zang

Liesbeth Schepers

MCV (Muzikaal Culturele Vorming - Notenleer)

Paulien Ceyssens

Stephanie Corstjens

Kathleen Durlet

Nicole Teuwen

Muziekparels, Muziekparels XL & Muzikale ontdekkingen

Rose-Marie Hendrikx & Paulien Ceyssens

Muziektheorie & compositie

Martin Slootmaekers

Klaver visie.jpg
kunstacademie-7.jpg

     Voor wereldoorlog II kende men in onze streek, op gebied van kunstonderwijs, enkel privé-onderricht. Dit beperkte zich meestal tot pianospel, doorgaans gegeven door onderwijzers of kostersorganisten. Voor blaasinstrumenten vond men wellicht een spelend lid van de plaatselijke Fanfare of Harmonie die zich verdienstelijk maakte met de opleiding van jonge spelers voor hun vereniging.

 

     Toch bestond er reeds in de twintiger jaren van de vorige eeuw een solfègecursus in deze regio, ingericht door de Kolenmijnen Limburg-Maas. Bovendien werd er in die tijd veel gemusiceerd in huiselijke kringen en gaf men kamermuziekconcerten.

     

     Na de tweede wereldoorlog werden onder impuls van wijlen Mevr. Vigneron-Ramakers, eredirectrice van de academie van Maasmechelen, en Dhr. Seutin, directeur van de Limburgse Kolenmijnen een muziekschool gesticht met als officiële naam “Muziekschool Eisden-Tuinwijk” en later omgevormd tot “Gewes­telijke Muziekacademie”.

     

     Na een lange weg van onderhandelingen tussen de verschillende aangesloten inrichtende machten was op 21 april 1972 de kogel door de kerk en werd de Gewestelijke Muziekacademie in meerdere zelfstandige zetels opgesplitst. Dilsen-Stokkem was vanaf toen zelfstandige muziekschool. De hoofdschool werd gevestigd in Lanklaar in het voormalige gemeentehuis en als wijkafdelingen kenden wij: Dilsen, Elen, Rotem en Stokkem. In 1978 werd er het filiaal As met haar wijkafdeling Niel bij As aan toegevoegd.

     

     Bij de aanvangsjaren telde de muziekschool van Dilsen-Stokkem +/- 150 leerlingen en is inmiddels uitgegroeid tot een academie van een 700-tal leerlingen. 

 

Op 01 december 1994 verhuisde onze academie van de Nieuwstraat te Lanklaar naar het voormalige klooster hier in de Schuttersstraat te Stokkem en ging het schoolbestuur met een degelijk onderbouwd infrastructureel beleidsplan aan de slag. De klaslokalen werden gerenoveerd en op 02 mei 2002 werd onze concertzaal “OPUS” geopend. 

In eerste instantie beschikten we over de domeinen muziek en woord.

Door latere toevoeging van het domein dans en beeld zijn we op heden erkend als volwaardige Kunstacademie met de vier kunstdomeinen.

Korte historiek van onze kunstacademie
Wie is wie?
Organigram 2023-2024.jpg
bottom of page