top of page
Zoeken

Onze violisten in het najaar 2018

3 sept. Laon is sjaon!

Ook dit jaar weer speelden onze (ex.)violisten bij stralende zonneschijn in het openlucht theater ‘De Klappoel’ voor ‘Laon is Sjoan’, de ludieke Loonse dialecten en heemkunde-namiddag te Borgloon. Dit jaar was dat het jaarthema van de stad: 1000 jaar Loon! Daarom verving geacteerde Loonse geschiedenis nu een aantal ludieke tussenkomsten.

Theater de Klappoel te Borgloon


Maar ook hierin kweten onze violisten,gedragen door de volksmuziekgroep ‘De Kamazollekes’ zich uitstekend van hun taak. ‘Laon is Sjaon’ verwierf in enkele jaren snel faam ver over de gemeentegrenzen heen. Het talrijke publiek - jaarlijks zijn alle zitplaatsen gevuld - komt deels van ver. Velen zien… en bewonderen onze (erg jonge) violisten!


16 september Nederland wenkt onze ex.-violisten weer!

Ook het Enigma-kamerorkest van onze ex.-leerlingen viool schoot in september uit de startblokken. De Bach-liefhebbers van de regio Heythuysen (Nederland) keken al uit naar de volgende aflevering van de nog jonge Cantate-traditie ter plekke. Dit keer de Cantate BWV 161. Luk Jacobs, dirigent en initiatiefnemer, zette weer zijn koor, de solisten en het Enigma-ensemble samen en in die late zonrijke zondagnamiddag vonden allen zich in de dorpskerk. De aanstekelijke concertformule met historische kadering en samenzang leverde een meer dan geslaagde vertolking van de Bachcantate. Mond aan mond reclame en de website… de Heythuysense kerk is intussen ongeveer te klein geworden. Dat onze strijkers, als ontbrekende schakel, dit mogelijk maakten! De zinvolheid van onze academie kan niet mooier aangetoond worden. De Cantate BWV180 staat al gepland voor 25 november, ook weer met de ambassadeurs van Dilsen-Stokkem!


17 september Dilsen-Stokkemse vioolklanken in Hasselt!

Jaarlijkse opent het Virga-Jesse College van Hasselt haar schooljaar met een Eucharistieviering in de kathedraal. Met, als mogelijk, muzikale opluistering door eigen leerlingen. Dat doen (enkel) onze violisten die in Hasselt school lopen. Helaas ook jaarlijks zonder orgel- of pianobegeleiding, want ook dat is blijkbaar niet aanwezig in Hasselt. Ook dit jaar weer luisterde een van onze violisten, leerlinge van het College, de viering op. Zoals in de vorige jaren uitten de medeleerlingen na afloop hun bewondering. Jammer, dat zij onverrichter zake enkel luisteren. Bij hen moet ook talent aanwezig zijn, helaas nooit opgemerkt of voortijdig stilgevallen. Wat als onze violiste over enkele jaren afstudeert en haar plaats niet ingenomen wordt door een andere… van onze leerlingen?


19 en 21 oktober, 100 jaar na het einde van de 1ste wereldoorlog!

2018, een eeuw na de het einde van de eerste wereldoorlog! Overal in Vlaanderen werd ‘Den Grooten Oorlog’ met allerlei, veelal artistieke activiteiten herdacht. Ook in Dilsen-Stokkem. Daar koos men voor een openlucht herdenking in Negenoord. Het landschap heeft er wel iets van de Westhoek, waar de gruwel zich destijds voltrok. Men zocht woordkunstenaars en musici. Onze academie had uiteraard beiden in huis. En nog wel 2 leerlingen die beide disciplines beheersten uit de woordklas van mevr. Stinckens en de vioolklas van mr. Pieters. Gezien de grote belangstelling waren 2 avonden noodzakelijk, waarbij o.a. het ‘Gebed’ van August De Boeck weerklonk.


27 oktober, onze violisten reizen af naar Diepenbeek!

Al 2 jaar was deken Rik Ramaekers de nieuwe herder van de Diepenbeekse parochies. Voorheen bekleedde hij hetzelfde ambt in Bilzen, waar hij… onze violisten geregeld bezig zag voor de Concordia-concerten. Graag wilde hij onze mensen om bij gelegenheid ook de Eucharistie-vieringen in Diepenbeek op te luisteren. Helaas stemden de parochiale kalenders en die van onze vedelaars zelden overeen. Het nam 2 jaar eer de dromen werkelijkheid werden. Zaterdag 27 oktober 2019 was die dag! Onze academie vaardigde 16 strijkers af. Uit St. Truiden kwam de fluitiste. Samen met de organiste van de St. Servaaskerk verrasten ze de (die dag veel talrijker opgekomen) gelovigen volledig! Werken van Elgar, Handel, Peeters, Purcell… vulden het mooie, ruime kerkgebouw tot de nok.

In de Sint-Servaaskerk te Diepenbeek


40 jaar geleden was het, dat dit in Diepenbeek, maar dan op veel kleinere schaal, nog had plaats gevonden. Niet alleen de geestelijkheid en misdienaars, de gelovigen ook praatten na afloop nog lang na, hopend dat onze strijkers snel zouden terug keren. Er werd gepland en beloofd, maar het leven ontwikkelt zich niet altijd zoals verhoopt. Niemand kon vermoeden dat deken Ramaekers weldra om gezondheidsredenen op rust moest. Zo jammer! Het werd afwachten hoe het verder zou gaan. Alhoewel, misschien… de nieuwe deken zou van… Dilsen-Stokkem komen! In de Dilsense St. Martinuskerk zijn onze violisten geregeld te gast!


2 november, nog meer sociaal engagement van onze violisten!

Op 2 november organiseerde het Rusthuis Gaerveld te Hasselt een muzikale namiddag voor zijn bewoners. Al jaren zijn onze violisten ook in de provinciehoofdstad aan de slag. Geen wonder dus, dat meteen aan hen gedacht werd. Een van onze leerlingen nam dat op zich en bezorgde de (hoog)bejaarde mensen, vaak in niet zo goede doen een onvergetelijke namiddag met liederen en stukjes uit hun jeugdjaren! Herinneringen aan lang vervlogen tijden kwamen boven, er werd meegezongen en verteld. Iedereen was het er over eens: voor herhaling vatbaar!

7 november onze jongste violiste klinkt te Tongeren!

Nog geen week later stond in de lagere school te Tongeren onze jongste violiste voor de klas in een heus klasconcert. Ze speelde verscheidene mooie stukjes en ontsloot een onbekende wereld voor de verbaasde klasgenootjes. Een wereld, die ondanks de aanwezigheid van kunstacademies toch aan veel kinderen voorbij gaat. Luisteren en vragen stellen wisselden mekaar af. Na afloop van het concert beloonden de vriendjes en vriendinnetjes onze violiste met gul applaus. Hopelijk volgen enkelen haar voorbeeld.


11 november. Diepenbeek herdenkt het einde van de 1ste wereldoorlog met violisten van onze academie!

Ook de gemeente Diepenbeek wilde in 2018 het einde van de 1ste wereldoorlog herdenken. Naast het herdenken van onfortuinlijke Diepenbeeks jongens, die soms al in de eerste of in de allerlaatste oorlogsdagen het leven verloren, werden ook nabestaanden uit Australië, Groot-Brittannië en Frankrijk verwacht. Maar welke vorm moest zo een herdenking aannemen? Voor de omkadering van de gevoelige ogenblikken mochten vioolklanken niet ontbreken en toen viel maar één naam: academie van Dilsen-Stokkem. Onze vedelaars zijn al lang geen onbekenden meer in Diepenbeek. Gekozen werd voor het kerkhof, hopend op gunstige weergoden. Die zondagochtend wierp een gele herfstzon haar stralen over de begraafplaats. Voor november was de temperatuur erg zacht, ondanks de fikse bries. Geleidelijk stroomden de mensen toe en namen plaats. Hun eerbiedvolle stilte zette meteen gepast de toon voor de herdenking. Nabestaanden en mensen met mooie stemmen lazen uit aangrijpende oorlogsbrieven, woorden van eenvoudige jongens, die na een eeuw voor het eerste weer tot klinken kwamen. Daar tussendoor vlochten onze violisten met sfeervolle muziek het geheel aan elkaar. Tot slot klonk de last post. Nu trompetklanken zoals het hoort.

24 november. Onze jonge violisten uit Zuid-Limburg slaan de handen in elkaar!

Ze wonen verspreid in Zuid-Limburg, onze jonge violisten, maar voor 24 november besloten ze de handen in elkaar te slaan. In St. Truiden werd nl. een benefietconcert georganiseerd voor het kankeronderzoek. Samen oefenden ze probleemloos enkele stukjes, want door hun bedrijvigheid in de regio kenden ze er al heel wat. Op zaterdag 24 november traden heel wat jonge musici aan en brachten moois, maar onze violisten waren de enige violisten. Fijn, dat zij daar én het onderzoek steunden én violen lieten klinken! Hun bijdrage werd meer dan gewaardeerd, afgaande op het applaus dat ze kregen!


25 november. Onze ervaren strijkers opnieuw in CC De Adelberg te Lommel!

‘Pop meets Classics 4’! Jawel, de succesvolle samenwerking tussen het Lommelse koor ‘Locomotiv’ olv. onze collega Christel Vandenbriel en de strijkers van onze academie is al aan haar 4e maal toe! En succesvol, want telkens zijn 2 voorstellingen op een dag nodig om het talrijke publiek op te vangen. De samenwerking loopt steeds gesmeerd. Een klein jaar op voorhand zinvol vergaderen over het nieuwe programma (bij een lekker glaasje), dan partituren zoeken en/of bewerken, koor en orkest die zich los van elkaar voorbereiden, enkele tutti-repetities en ze staan er. Ook deze keer verliep het zo. In de ochtend van zondag 25 november reden vanuit de Maasvallei en Midden-Limburg verscheidene auto’s met 25 strijkers van onze academie richting Lommel. Het zou weer een lange dag worden. Voormiddag de generale repetitie (koor, orkest én combo), die al meteen ook de geluids- en lichtafstelling inhield. Dan gezellig samen boterhammetjes eten en het was al tijd voor de namiddagvoorstelling.

Koor en orkest in CC De Adelberg


Voor de nieuwelingen in het orkest was het wennen, het lijkt een avondvoorstelling, maar het is nog maar 15u. Voor hen ook het eerste concert in een heuse schouwburg: CC Adelberg. En de zaal 2x tot de laatste rij uitverkocht! Popliederen afgewisseld met mooie klassieke muziek. Daaronder het concerto voor 2 hobo’s van Antonio Vivaldi, het Halleluja van G. F. Handel, werken van Ketélby, Llossas, Liszt e.a.. Het concert leek amper begonnen toen het al pauze was. En ook het 2e deel vloog voorbij. Met uitbundig applaus dwong het opgetogen publiek een toegift af. De keuze was snel gemaakt: het Halleluja! Na nog maar eens een lang applaus verlieten de mensen voldaan de zaal richting receptie. Koor en musici schoven intussen in de zaal onder het podium aan voor de traditionele overheerlijke spaghetti van het koor! Dan was het of gezellig napraten of huiswerk waken (want ‘s anderendaags was het schooltijd). Altijd handig als dan in koor of orkest leerkrachten zitten, die stiekem een handje kunnen toesteken. Maar even later: het signaal voor de 2e voorstelling, die van 19u! Opnieuw stonden koor, combo en onze strijkers voor een volle Adelbergzaal! En opnieuw werd het een schot in de roos! Niet in het minst door de prachtige belichting en achtergrondfoto’s op het toneel! Een eindproduct waar klank, beweging en beeld vlekkeloos in elkaar schoven! Na afloop volgde de receptie van de avondvoorstelling, maar bij elke editie van ‘Pop meets Classics’ rijden onze mensen dan liever huiswaarts… ’s anderendaags school. Het was een zalige, maar zware dag geweest.


16 december. Operette ‘Maske in Blau’ met enkele van onze violisten!

Jaarlijks brengt Casino Tongeren in de decembermaand een operette met 3 voorstellingen ten tonele. Dit jaar was het exotische ‘Maske in Blau’ aan de beurt! Al heel wat jaren zetten onze violisten (oud-leerlingen of nog in opleiding) als vast orkestlid of als tijdelijke versterking hun schouders onder dit gebeuren. Ook voor ‘Maske in Blau’. Onze mensen hebben hier een uiterst belangrijke taak. Violisten en zeker van goed niveau zijn in Zuid-Limburg heel schaars. O.a. door onze violisten kon dit operettegezelschap tot op heden overleven als enige in de provincie.


De Kersttijd van 2019. Onze nieuwe lichting violisten al meteen op (een kleine) Kersttournee!

Het was alweer 2 jaar geleden dat Henri Coenen, oud-onderwijzer te Elen, beroep deed op onze violisten. Hem zijn onze mensen veel dank verschuldigd. Henri Coenen was nl. een van de (eerste en enige) wegbereiders voor de vioolklas vanaf 1982. Zonder hem zou de begeestering van de jonge violisten destijds én vandaag nog steeds moeilijker geweest zijn. Henri Coenen gaf en geeft nog steeds onze (jonge) mensen podiumkansen! Dit jaar vroeg hij zelfs meteen om 2 activiteiten. Op zondag 23 december een Kerstconcert in Geistingen en op 6 januari 2019 een Tv-mis in Molenbeersel. Gelukkig overlapten beide programma’s grotendeels, want onze jonge violisten zitten jaarlijks net dan in de schoolexamens! Toch werd het een harde dobber, want ongeveer op hetzelfde ogenblik vroeg het St. Caecilia-koor uit Elen voor een Kerstconcert in verhaalvorm in Elen op 26 december!!! Het gelijkaardige concert van onze strijkers in 2018 had in Elen teveel honger wakker gemaakt. Ondanks de verwittiging ‘3 concerten, 2 programma’s in examentijd’ zegden 15 strijkers meteen toe. Onze vedelaars kunnen hun krachten goed inschatten. Desondanks werden de repetities toch een uitputtingsslag. De beloning bleef echter niet uit. Op de (enige) tutti-repetitie te Geistingen wachtte een goed geoefend Okra-koor. Dat het merendeel der leden boven de 80 zat, was in het geheel niet te horen. Aan gedrevenheid moesten ze voor onze violisten niet onderdoen! Het was wel wat wennen aan tempi en toonswisselingen op de repetitie, maar snel viel alles op de pootjes. Vol verwachting keken allen uit naar de volgende zondag! Geistingen beleefde toen een onvergetelijk concert. Nog nooit was daar strijkersensemble daar neergestreken! Na afloop werd in het oergezellige gemeenschapscentrum vlakbij, bij koffie en taart nagekaart. Ook hier wilde men de samenwerking met onze mensen bestendigen. In de vooravond reden onze vedelaars huiswaarts, een goede 12 uur later wachtten examens… En de Goden waren onze strijkers genadig, want op de terugweg van de repetitie kreeg onze bassist een zwaar verkeersongeval. Zijn wagen tolde en ging helemaal over de kop. Er bleef niets van over. Als bij mirakel kwam hij volledig ongedeerd uit het wrak en ook zijn contrabas liep geen schrammetje op. Daarmee stond onze bassist, Albert er enkele dagen later alweer, toen heel de groep in Elen aantrad.

Tussenin had Erik Opdenakker, dirigent van het St. Caecilia-koor te Elen de enige repetitie voor het Kerstconcert nog in goede banen geleid. De Elenaars kwamen met grote verwachtingen terug. Vorig jaar was het Kerstconcert een schot in de ros geweest! Daarmee was de St. Pieterskerk van Elen ook nu weer afgeladen vol. En ook dit jaar organiseerde de St. Vincentius-vereniging alles! Onze strijkers en het koor gaven het beste van zichzelf! Elen smaakte het! De receptie na afloop was de uitlaat klep voor de hoog gespannen verwachtingen. Het schemerde al toen de mensen naar huis keerden… bij een erg warme winterdag. Nog niet zoveel jaren voorheen geraakte door te hoge sneeuwval de helft van onze mensen niet in Elen voor het Kerstconcert! Toen maakten onze mensen zich op voor de TV-mis op 6 januari in Molenbeersel! Maar dat was buiten de waard gerekend! Van onze nationale TV kwam nl. de melding: geen violen, té hoogstaand voor Vlaanderen! Waar hadden onze strijkers dat nog te horen gekregen? Jawel! Voor de Mozart-mis in de kathedraal te Hasselt, enkele jaren voorheen. Van diezelfde nationale TV, die van Vlaanderen’s belastingen leeft! Ook toen vond Brussel solisten, koor en strijkers in een zondagsmis te hoogstaand voor Vlaanderen… De melding kwam toen net binnen als onze vedelaars in Duitsland diezelfde mis vertolkten. Wat een belediging voor Vlaanderen, was toen de uitspraak van de Duitsers!


Het Kerstverhaal te Elen


De strijkkwartetten Cava en Quatre-Quart !

Los van alle extra-muros activiteit van onze academie-strijkers zijn ook al heel wat jaren de strijkkwartetten Cava en Quatre-Quart, oud-leerlingen van onze academie, in de provincie heel actief. Getuige daarvan hun websites. Recent sloot ook nog een oud-leerling aan bij het Lobelia-strijkkwartet. Onze academie is echt wel een startbasis voor violisten!


24 december, Kerstavond. Voor het eerst in bijna 20 jaar anders…

Al bijna 2 decennia luisteren onze violisten eerst de Kerstmis om 20u op bij de Zusters Ursulinen te Diepenbeek, daarna gaat het richting Winterslag voor de Middernachtmis, de voorafgaandelijke samenzang met de gelovigen en de lekkere warme glühwein in het voorportaal van de kerk. In Diepenbeek hadden de laatste 4 zusters, op hoge leeftijd, het klooster dit jaar verlaten om betere zorgen te ontvangen in het Ursulinenklooster te Herk-de Stad. De nieuwe bestemming van het Diepenbeekse klooster was snel bekend. Bouwpromotoren hadden er hun oog op laten vallen… De gemeente reageerde niet om het patrimonium met unieke socio-culturele mogelijkheden, zoals wél gebeurde met het zusterklooster te Maaseik, zo te benutten. Terwijl net op dàt vlak in Diepenbeek de noden groot zijn. Wat met de kostbare inboedel van het klooster gebeurde? Gelukkig was de unieke houten kloosterkapel een beschermd monument. Maar sinds de heerschappij van de bouwpromotoren niet meer toegankelijk voor de gelovigen en mensen uit de omgeving, die ze decennia lang verzorgden. Zo stopte de traditie van de stemmige Kerstviering in de intieme kapel. Een evenwaardig alternatief was en is er in Diepenbeek niet… Gelukkig biedt de Winterslagparochie wél nog een sfeervolle Middernachtviering. De week voorheen reden onze violisten naar de hen zo vertrouwde ‘Park’ op de Oostlaan, waar het Montfortkoor elke vrijdagavond oefent olv. onze collega Idi Hofmans. Het werd een fijn weerzien! Op het programma, naast de gebruikelijke Kerstliederen, de Missa Jubilate Deo van oud-collega Roger Hulsmans, Meester Roger. Hoewel onze mensen deze mis veel uitgevoerd hadden, was de repetitie echt wel nodig, want ook nu weer zaten in het orkest verscheidene nieuwe strijkers. Maar na 2 uur intens oefenen met het koor, mocht het resultaat gehoord worden. 4 Dagen later, Kerstavond, wachtte de H. Hartkerk van Winterslag.

In het holst van de nacht, de geluidstest voor de Middernachtmis. In het holst van de nacht reden onze vedelaars richting Winterslag. Het was wennen aan de heringerichte Winterslagkerk met stoelen en altaar in de dwarsrichting. Ook de akoestiek was door het tapijt erg veranderd. Maar ook in deze nieuwe omstandigheden was het samen musiceren nog altijd een vreugde. Omstreeks 23u15 kwamen de eerste kerkgangers toe. 20 jaar geleden zou er dan al geen stoel meer vrij zijn. De tijden veranderden… Maar algauw waren alle stoelen volzet. Traditiegetrouw begon om 23u40 bij schaarse verlichting de samenzang met de mensen. Enkel zang en orgel. Klokslag middernacht gingen alle lichten aan en begon de stemmige Middernachtmis met koor en orkest! Stemmig, zeker door de wijze waarop de deken, lectoren en misdienaars de viering verzorgden. Het was al tegen enen in de Kerstnacht, toen de laatste muzieknoten wegstierven in de kerkgewelven en iedereen bij lekker glühwein nog lang gezellig nakeuvelde. Het nieuwe jaar lonkte om de hoek.

32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page