top of page
Zoeken

De zomer en herfst van 2017, onze violisten binnen en buiten de landsgrenzen!

De zonnige Limburgse zomer van 2017 werd geregeld gevuld met vrolijke vioolklanken.

Onze violisten lieten hun kunnen graag horen bij allerlei familiefeesten, bbq's, tuinfeesten en dergelijke meer.

Het hoogtepunt was hun bijdrage, na al de 2e maal, in de Virga Jesse Feesten te Hasselt.

Maar liefst 10 van onze vedelaars stapten in de maand augustus gedurende 3 weken op in deze 7-jaarlijkse processie, die duizenden belangstellenden trok. Onze violisten

begeleidden er 3 ommegang groepen om de gezangen in goede banen te leiden.

Maar niet alleen in de ommegang, ook in de concertreeks van de Virga Jesse Feesten traden ze aan. De familie Appermont, (oud-) leerlingen van onze academie, hun neef en tevens onze collega Ruben Appermont en oom Willy Appermont gaven een wel gesmaakt concert op het stadhuis te Hasselt, dat nog dagenlang na-echode in de gesprekken van de luisteraars.

3 September waren 3 van onze jongste violisten en een oud-leerling opnieuw present in de openluchtarena te Borgloon voor de 6e uitgave van ‘Laon is sjaon’. Ze maakten deel uit van het jaarlijks alsmaar groeiende volksorkest ‘De Kamazollekes’ uit Borgloon, dat onze jongste violisten geregeld podiumkansen en zodoende groeikansen geeft. De regio heeft er al verscheidene jaren baat bij voor de meest uiteenlopende gelegenheden.

Deze jaarlijkse, razend gezellige namiddag vol volksvertellingen en liederen in de dialecten uit het Land van Loon is telkens weer een succes!

Honderden mensen, sommigen van ver weg, zitten in het halfrond geboeid te luisteren.

Ook dit jaar hielp een lekker septemberzonnetje daarbij met de perfecte temperatuur. Na afloop zitten de terrasjes in de omliggende straten dan ook goed vol!

Net op de valreep van de maand september, de 30ste, concerteerden onze strijkers op het podium van CC De Bombardon in Baexem - Heythuysen, Nederland. Hun concerten in de naburige gemeente Ell, de voorbije jaren, bleven niet onopgemerkt in de regio. Ditmaal was het echter geen concertmis, maar een heus avondvullend concert. Onze mensen begeleidden nl. het koor 'Con Amore' in zijn 35-jarig jubileumconcert.

Dirigente Veronika Chuyanova stelde een mooi programma samen rond het thema 'Oorlog en vrede'. 8 eeuwen muziek, zowel klassieke als volks- als popmuziek. De zinvolle voorbereiding om koor, strijkers én de 4 slagwerkers olv. Ruud Joris op korte tijd tot een harmonisch geheel te brengen wierp haar vruchten af. De eerste vergaderingen begonnen al vroeg in de lente, maar de strijkersrepetities noodgedwongen halfweg september pas. Daarin viel het de Nederlanders vooral erg op hoe gedisciplineerd en welopgevoed onze (doorgaans jonge) strijkers waren! O.a. daardoor stond amper 2 weken later iedereen op het concertpodium, mét succes! Het gulle applaus en de publieksreacties tijdens de receptie na afloop spraken boekdelen! Gelukkig reden onze mensen die nacht door de Nederlandse dorpjes huiswaarts, een prachtige herinnering rijker!

Op 1 oktober trad het strijkkwartet ‘Cava’, van onze oud-leerlingen weer aan voor zijn jaarlijks concert op het prachtige kasteel te Gors-op-Leeuw. Het kasteelpark getooid in de prachtigste herfstkleuren! Het is een jaarlijkse traditie aan het worden, waarbij zowel de kwartetliteratuur als het begeleiden van solisten uit de omgeving geprogrammeerd worden. Het enige probleem is dat veel meer mensen dan de sfeervolle balzaal van

het kasteel aankan, dit unieke gebeuren niet willen missen. Er moet dus tijdig ingeschreven worden, wil men erbij zijn. De gastvrije kasteelheer levert hiermee een

unieke culturele bijdrage voor heel de omgeving. En niet alleen dat, de fijne receptie achteraf in de mooi gerestaureerde kelders van het kasteel ronden heel de namiddag jaarlijks perfect af!


Het concert op 30 september in Baexem echode nog na toen een (ander) septet van onze strijkers op 7 oktober in de buurgemeente van Baexem, Ell, Nederland, opdook om een gouden bruiloft op te luisteren. In Ell verwierven onze mensen de laatste 3 jaren flinke faam. Die o.a. leidde tot een uitwisseling van de koren van Ell en Dilsen-Stokkem. In de jubileummis werd de 2e Latijnse mis, Missa Jubilate Deo, van onze oud-collega Roger Hulsmans ten gehore gebracht, omdat het Avanti-koor uit Ell deze mis in het repertorium heeft en ze die dag zong. Vanop het hoogzaal klonk een diepzinnige vertolking door het kerkschip. Zowel het 'Woord' in de dienst als de muziek werden door de aanwezigen erg gesmaakt. De componist Roger Hulsmans was samen met zijn echtgenote Magda Truyen aanwezig.

Terloops vernamen onze violisten toen, dat diezelfde 'Missa Jubilate Deo' kort voorheen in Maastricht door enkele koren samen uitgevoerd werd in de O.L.V.-kerk. Deze compositie lijkt intussen dus haar eigen leven te gaan leiden. En dit grotendeels, omdat onze strijkers ze vanaf haar ontstaansdatum op tal van plekken tot klinken liet komen.


Dan werd het enige weken rustig, want naar school gaan en goed viool studeren, horen ook tot het leven.

Maar op 19 november stonden onze strijkers van het middenniveau, na een jaar afwezigheid weer in het Woon-en zorgcentrum te Zonhoven voor de opening van de Week van de Ouderen, en dit met een ingetogen concertmis in de kapel. Met 16 waren ze. En niet alleen strijkers, ook de sopraan Hanne Creemers, leerlinge aan onze academie, was er bij.

Zowel de instrumentale religieuze muziek als de vocale door Hanne maakte diepe indruk op de kerkgangers, die alle stoelen in de kerkruimte. Er vloeiden tranen bij verscheidene van hen. Hun dankwoorden na afloop tijdens de persoonlijke gesprekken met onze mensen logen er niet om. Maar ook het personeel van het Woon- en

zorgcentrum was niet ontgaan, wat onze vedelaars bij de bewoners wakker gemaakt hadden. Tot verscheidene dagen nadien kwamen e-mails toe over het zò heilzame effect van ‘maar’ 45 minuten mooie muziek in die eredienst, vergeleken bij dat van allerlei therapieën. En zo kwam ook de vraag om volgend jaar terug te keren. Als de kalenders het toelaten...


Het weekeinde van 25-26 november was wel erg druk voor de strijkers van onze academie. Het begon zaterdag ochtend, toen een van onze jongste violisten in St.-truiden optrad in een benefietconcert voor de St. Vincentius-vereniging. Ze maakte indruk op alle toehoorders met haar mooi vioolspel op zo jonge leeftijd.

Diezelfde avond luisterde een andere van onze jonge violisten, samen met accordionist Guido Krieken, het Sinterklaasbezoek aan een wijkschooltje in Borgloon op. De Sint en Piet prezen hen voor hun mooie bijdrage, die ook toegejuicht werd door de aanwezige kindertjes!

Tegelijkertijd stonden onze verst gevorderden en ex-leerlingen klaar in de St. Barbarakerk te Eisden, Maasmechelen. Zij werden gevraagd door het koor Cantate uit Maasmechelen, olv. Marie-Rose Vangerven om het voorlaatste concert van het jubileumjaar van het koor te begeleiden. Cantate vierde nl. 50 jaar zingen!

Van bij de eerste noot viel onze mensen de mooie samenklank van Cantate én het mooie stemmenmateriaal op.

Omgekeerd waren de dirigente en het koor aangenaam verrast door de kwaliteit van onze strijkers. Want er stond toch niet van het minste op het programma. O.a. het 'Te Deum' van W.A. Mozart, Verleih uns den Frieden' van F. Mendelssohn-Bartholdy naast Grieg, Messiaen, Handel, ...

De prachtig verlichte kerk zat afgeladen vol. Het thema van het concert was 'Vrede' en

van bij de eerste noot was die boodschap ook galmde zelfs tot in Brugge, vanwaar 4 dagen later een telefoonoproep kwam. Een mevrouw vroeg om de duidelijk. De aanwezigen luisterden ingetogen tot het einde. Toen brak een lang slotapplaus de spanning en vulde heel het kerkschip. Tot een eind in de nacht werd in het nabije Casino nagepraat over deze unieke avond. De echo van het concert geluidsopname van ’t Kerkske van te lande van August De Boeck, dat op het concert indrukwekkend

geklonken had. Ze zocht er al lang naar, want De Boeck had het voor haar moeder geschreven! Of hoe onze strijkers dromen in vervulling kunnen laten gaan, want... het concert te Eisden was opgenomen!

Op 26 november, 1 dag na Eisden trad het Enigma-kamerorkest van onze oud-leerlingen olv. Koen Ubaghs, kleinzoon van Jacques, de 1ste directeur van onze academie aan in Heythuysen, Nederland. De concerten van onze violisten (zie hoger) kwamen tegemoet aan de dromen van zangers en solisten uit de omstreken aldaar om eindelijk een Bachcantate te kunnen verklanken. Nooit waren er strijkers. Naar nu wel, dankzij de academie van Dilsen-Stokkem en wat daar de afgelopen decennia tot stand kwam! Voor deze primeur ging de voorkeur uit naar de Bachkantate BWV 115. En een droom ging in vervulling. Niet alleen voor de vertolkers, maar ook voor de concertgangers, die de kerk van Heythuysen tot de laatste stoel vulden en bij momenten gewoon meezongen. Hét signaal voor zangers en orkestleden om in de toekomst met dit initiatief door te gaan.


Tijdens diezelfde weken speelde een van onze jonge ‘Laon is sjaon’- violisten zich in de regio Borgloon van de ene dorpskerk naar de andere. Overal wilde men haar bij de voorbereidende eucharistievieringen voor de 1e communiekanten. Haar sfeervolle vioolklanken van de voorbije jaren in de kerken van de streek was men niet vergeten. En telkens weer jonge

kinderen, die voor het eerst een viool van dichtbij horen én zien! Hun oogjes spreken boekdelen!

De voorbije jaren waren enkele van onze oud-leerlingen al te zien in de avondprogramma’s van Vlaamse TV1 en Canvas. Ze maakten telkens een goede beurt, zodat ook nu weer ze gevraagd werden als strijkers voor het programma ‘The voice van Vlaanderen’. En of ze te zien waren! Na een urenlange voorbereiding kwamen ze

toch enkele seconden in het beeld. Dit is nu eenmaal de realiteit van Tv- en filmwerk.

De laatste week voor Kerstmis luisterden verscheidene van onze violisten als enkelingen de Kerstmissen van hun scholen op. Zo klonken ze o.a. in Bree (21-12), Maasmechelen, St. Truiden, Hasselt (22-12 in de kathedraal!) ... Helaas zijn er nooit organisten of pianisten voor de begeleiding aanwezig. En ook zijn steeds weer hun medeleerlingen erg onder de indruk van wat en hoe ze speelden. Sommigen drukken dan hun spijt uit, dat ze hun eigen vioolopleiding vroegtijdig stopten. Jammer. Strijkers hebben nog altijd geen gemakkelijk pad in Limburg.

In Elen daarentegen sloeg men in de herfst wél de handen in elkaar om op 2e Kerstdag in de St. Pieterskerk, dé Basiliek volgens velen, een prachtigKerstconcert te laten klinken. Uiteraard werd meteen aan onze strijkers gedacht, gezien de decennialange samenwerking tussen hen en Elen.

Kerstconcerten van zeer hoge artistieke kwaliteit vindt men in de Kersttijd op alle hoeken van de straten. Kerstconcerten daarentegen worden van jaar tot jaar zeldzamer, maar in Elen kunnen ze dat nog! 26 december om 15 u stonden er 2 vertellers, een sopraan, een baszanger, 17 strijkers, 3 organisten en het St. Caecilakoor van Elen met een aangrijpend eigentijds Kerstverhaal, gebed in mooie Vlaamse Kerstliederen. Dit alles onder de kundige leiding van koordirigent, Erik Opdenakker,

oud-leerling van onze academie. Het Davidsfonds verleende het organisatorische platform en de opbrengst van het concert ging naar de St. Vincentius-vereniging. Bij onze strijkers zaten er verscheidene, die deze keer hun allereerste stapjes op het podium zetten, veilig naast onze meer ervaren mensen.

Het verhaal en de vele samenzang ogenblikken brachten het publiek in vervoering. Het lange, dankbare slotapplaus liet daarover geen twijfel bestaan. Na afloop werd nog lang nagepraat bij een lekker glaasje... in de kerk. Plannen voor de toekomst gonsden door het kerkschip. Hier was een krachtige cultuurkiem aan het werk!

Toch was dit niet het laatste wapenfeit van onze vedelaars in 2017. In Tongeren omlijstten onze jongste violisten met Kerstliederen elke avond van 26 tot 30 december de razend gezellige, steeds weer uitverkochte Vertelavonden in de kelders van het Begijnhof. En heel de maand december zetten enkele van onze oud- leerlingen weeral hun schouders onder de voorstellingen van de operette 'De vogelhandelaar' door het theatergezelschap van Casino Tongeren.

Een mooie lijst, de culturele bijdragen van onze strijkers in Limburg en Nederland, tijdens de herfst en de Kersttijd van 2017!


29 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page