top of page
Zoeken

2014 reed zachtjes de laan uit op sfeervolle vioolklanken uit Stokkem!

Terwijl onze strijkers, die aan de opera ‘Donna Giovanna’ te Tongeren (sept. 2014) deelnamen nagenoten, bereidden andere (ex-)strijkers van onze academie zich voor om elders mensen met mooie vioolmuziek te verblijden.

     Op 26 november speelden de Kamazollekes volksmuziek in de kerk te Jesseren. Na ‘Laon is Sjaon’ (september 2014), waren onze mensen ook hier weer uitgenodigd om mee te spelen!

    Op 30 november vedelde dan weer een gans andere ploeg in de De Adelbergschouwburg te Lommel! Na het overdonderend succes van ‘Pop meets Classics’ (2013) ism. het koor Lokomotief olv. van collega Christel Vandenbriel, nodigde het koor onze mensen opnieuw uit. Nu echter voor 2 x ‘Pop meets Classis 2’ op één dag!!! De publiekstoeloop was nl. te groot. Mond aan mond reclame… Ook nu 2x een schot in de roos! 2x volledig uitverkochte zaal!

    Maar naar jaarlijkse traditie werd natuurlijk de Kerstperiode de drukste. En weeral omdat de collega’s van onze academie geregeld buitenschools de handen in elkaar slaan.

     De Kersttijd opende voor onze nieuwste ploeg jonge strijkers met het Kerstconcert van onze academie in de St. Elisabethkerk te Stokkem! Maar eigenlijk kwam dit concert er pas later bij, want ze waren voorheen al gevraagd om sfeervol bij te dragen in het Kerstconcert te Opglabbeek op 2e Kerstdag in de kerk van O.L.V. Ter Kempen, wat hen ook meer dan lukte!

Kerstconcert in de St. Elisabethkerk van Stokkem


Tussen de 2 concerten van de jongsten, op 20 december, traden onze gevorderde strijkers op in de St. Joriskerk (St. Jorisparochie) te Alken. Uitgenodigd door het St. Joriskoor olv. van collega Martin Slootmaekers. Niet enkel traditionele Kerstliederen, ook een nieuw Kerstlied voor koor en strijkers van Martin Slootmaekers zong zich tot hoog in de kerkgewelven. In het gezellige ontmoetingscentrum naast de kerk werd bij veel lekkers nog lang nagenoten van de mooie Kerstsfeer.

     ’s Anderendaags, 21 december, vond het 2-jaarlijkse Kerstconcert van het Montfortkoor uit Winterslag olv. collega Idi Hofmans plaats. Onze vedelaars begonnen er al meer dan 30 jaar geleden, uitgenodigd door de toenmalige dirigent en oud-collega Roger Hulsmans, om geregeld samen te werken met dit fijne koor. Het was nu wel wennen, want de werken aan de H. Hartkerk perkten de ruimte voor musici én publiek sterk in. Veel kleiner van gewoonlijk, maar wel veel knusser. Ook hier was de Kerstsfeer (zoals al die jaren voorheen) zalig door de mooie muziek en de sfeervolle teksten van de deken.

Maar ook als enkelingen waren onze violisten elders in de provincie bezig. Zo was er de jaarlijkse bijdrage bij het operettegezelschap Casino te Tongeren (Operette De Vogelhandelaar), Kerstconcerten te Beverst en te Diepenbeek, naast de jaarlijks weerkerende Middernachtmis te Winterslag in de H. Hartkerk, opnieuw met het Montfortkoor.   

     Onze violisten maakten in de laatste maanden van 2014 weer veel mensen gelukkig met hun mooie muziek. Daaronder zeker, naast eenzamen, ook slachtoffers van de economische crisis. Even de zorgen mogen vergeten. Ook dat hoort bij de Vredesboodschap van de Kersttijd!

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page