top of page
Zoeken

Onze academie op het eeuwfeest van de St.Martinuskerk te Dilsen!


In 2012 werd onze St. Martinuskerk 100 jaar! Als dát niet uitbundig gevierd zou worden met o.a. een feestmis, aansluitend een academische zitting en een receptie tot slot! Martin Jacobs, de organist van de St. Martinus en oud-leerling van onze academie was dé man, dé bezieler, die iedereen hiervoor met iedereen in contact bracht. Maanden, zelfs jaren aan voorbereiding gingen eraan vooraf, maar het resultaat mocht er ook  écht wel zijn!

     Tijdens de academische zitting werd het prachtige nieuwe altaar ingehuldigd (de wijding door bisschop Hoogmartens tijdens een TV-mis volgde op 4 november), maar ook de nieuwe kazuifels en de nieuwe postzegel, speciaal voor deze gelegenheid ontworpen door Dilsenaar Jos Coolen, werden feestelijk voorgesteld! Dit alles vond plaats op 20 oktober in de kerk zelf! De parochiegemeenschap wou zoveel mogelijk mensen laten delen is dit feest en zo werd ook onze academie uitgenodigd om er bij te zijn.

     De leerlingen uit de woordklas van collega Myriam Stinkens verzorgden niet alleen de lezingen tijdens de Eucharistieviering, maar ook de bindteksten tijdens de academische zitting. Iedereen mocht getuige zijn, dat ze dit niet alleen in een prachtige taal deden, maar ook met een klasse de gelegenheid waardig. Onze academie heeft op dit vlak écht wel troeven in huis!

     Onze violisten kwamen pas in actie tijdens de academische zitting, waarin ze afwisselden met de verenigde Dilsen-Stokkemse koren olv. oud-Dilsenaar Jos Venken, die ook al in de Eucharistieviering het beste van zichzelf gaven. Zowel de koor- als de strijkersklanken vulden met hun jubelende pracht de hoge gewelven van de feesteling. Het uitbundige applaus hiervoor van het talrijk opgekomen publiek sprak trouwens boekdelen! Het prachtige Canticorum van Georg Friedrich Handel sloot als samenzang met allen in het kerkgebouw het officiële gedeelte af.

     De daaropvolgende receptie was dé gelegenheid om met vrienden van vroeger en nu te klinken op de feesteling. Velen vroegen gewoon rechtuit, wanneer onze academie opnieuw te gast zou zijn in de St. Martinus. Er werd hier met de nodige klemtoon voor uitgenodigd! Een uitnodiging waar graag op in gegaan wordt!

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

댓글


bottom of page