Geldende corona maatregelen fase rood: vanaf maandag 16 november

Op deze pagina lees je alle geldende coronamaatregelen die onze academie neemt om de veiligheid van onze leerlingen, personeel en bezoekers te ​waarborgen.

We volgen de corona kleurencodes zoals beslist door de minister van onderwijs.

Groen: nul risico
Geel: laag risico
Oranje: matig risico

Rood: hoog risico

De basisregels
Iedere leerling, personeelslid of bezoeker vanaf 12 jaar draagt een mondmasker, op alle locaties. Voor kinderen onder 12 jaar is er geen mondmaskerplicht, zij moeten geen afstand houden van elkaar, wel van de leerkracht.
Ontsmet/was uw handen altijd wanneer je het gebouw of de klas binnenkomt, verlaat, na toiletbezoek of na hoesten, snuiten of niezen.
Respecteer altijd de sociale afstand (1,5 meter) in alle gebouwen/lokalen. Houdt voldoende afstand in alle gangen. Wacht met gebruik van de trap wanneer je iemand in tegenovergestelde richting tegenkomt. Je geeft voorrang aan personen die de trappen afdalen. Wacht op veilige afstand alvorens naar boven te gaan.

Belangrijk!

Leerlingen wachten buiten of in de auto totdat de les begint. Ouders betreden zo weinig mogelijk het gebouw.
Het secretariaat is gesloten voor leerlingen/ouders en kan telefonisch of via email gecontacteerd worden. Ouders worden niet toegelaten in de klassen om de lessen mee te volgen.

Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of aanwezigheid op school kan.
Indien de leerling niet op school kan aanwezig zijn, volgt hij of zij verder afstandsonderwijs.

Wees veilig, zorg voor elkaar
en pas de regels toe!

Kleurencode rood

Alle maatregelen werden gecommuniceerd naar alle leerlingen/ouders. Zijn er bijkomende vragen, dan kan je altijd terecht bij de directie, de leerkrachten of het secretariaat.
 

© Kunstacademie Dilsen-Stokkem/As

  • Facebook Social Icon