Geldende corona maatregelen fase rood

Op deze pagina lees je alle geldende coronamaatregelen die onze academie neemt om de veiligheid van onze leerlingen, personeel en bezoekers te ​waarborgen.

We volgen de corona kleurencodes zoals beslist door de minister van onderwijs.

Wie moet een mondmasker dragen?
Nieuwe regels door de overheid vanaf 18 maart 2021

 

Leerlingen jonger dan 12 jaar (lees: leerlingen basisonderwijs):

 • Leerlingen jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker dragen, behalve bij het zingen.

  • Uitzondering: Volgende leerlingen dragen binnen verplicht een mondmasker:

   • Leerlingen uit het 3de en 4de jaar van de 2de graad in de domeinen dans, muziek en woordkunst-drama en hun klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn. In groepslessen met blaasinstrumenten: mondmasker mag enkel af tijdens het bespelen van het instrument.

   • Leerlingen vanaf 10 jaar (= geboren in 2010 of eerder) in het domein beeldende en audiovisuele kunsten en hun klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn.
    In gemengde klasgroepen (-10- en +10-jarigen) draagt iedereen een mondmasker.

 • Leerlingen jonger dan 12 jaar moeten geen afstand houden.

 • Personeelsleden houden afstand van elkaar en van de leerlingen.
   

Leerlingen vanaf 12 jaar:

 • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van medische aandoeningen.

 • Leerlingen vanaf 12 jaar moeten afstand houden van elkaar.

 • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker binnen, ook als ze afstand kunnen bewaren.

 • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar dragen verplicht een mondmasker buiten, tenzij ze voldoende afstand kunnen bewaren.

 • Personeelsleden houden afstand van elkaar en van de leerlingen.

Ontsmet/was uw handen altijd wanneer je het gebouw of de klas binnenkomt, verlaat, na toiletbezoek of na hoesten, snuiten of niezen.

Belangrijk!

Leerlingen wachten buiten of in de auto totdat de les begint. Ouders betreden zo weinig mogelijk het gebouw.
Het secretariaat is gesloten voor leerlingen/ouders en kan telefonisch of via email gecontacteerd worden. Ouders worden niet toegelaten in de klassen om de lessen mee te volgen.

Respecteer altijd de sociale afstand (1,5 meter) in alle gebouwen/lokalen. Houdt voldoende afstand in alle gangen. Wacht met gebruik van de trap wanneer je iemand in tegenovergestelde richting tegenkomt. Je geeft voorrang aan personen die de trappen afdalen. Wacht op veilige afstand alvorens naar boven te gaan.

Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of aanwezigheid op school kan.
Indien de leerling niet op school kan aanwezig zijn, volgt hij of zij verder afstandsonderwijs.

Wees veilig, zorg voor elkaar
en pas de regels toe!

Kleurencode rood

Groen: nul risico
Geel: laag risico
Oranje: matig risico

Rood: hoog risico

Alle maatregelen werden gecommuniceerd naar alle leerlingen/ouders. Zijn er bijkomende vragen, dan kan je altijd terecht bij de directie, de leerkrachten of het secretariaat.
 

Schermafbeelding 2020-12-16 om 21.10.12.
Schermafbeelding 2020-12-16 om 21.10.28.