Geldende corona maatregelen fase oranje: vanaf maandag 19 oktober

Op deze pagina lees je alle geldende coronamaatregelen die onze academie neemt om de veiligheid van onze leerlingen, personeel en bezoekers te ​waarborgen.

We volgen de corona kleurencodes zoals beslist door de minister van onderwijs.

Groen: nul risico
Geel: laag risico
Oranje: matig risico
Rood: hoog risico

De basisregels
Iedere leerling, personeelslid of bezoeker vanaf 12 jaar draagt een mondmasker, op alle locaties. Voor kinderen onder 12 jaar is er geen mondmaskerplicht, zij moeten geen afstand houden van elkaar, wel van de leerkracht.
Ontsmet/was uw handen altijd wanneer je het gebouw of de klas binnenkomt, verlaat, na toiletbezoek of na hoesten, snuiten of niezen.
Respecteer altijd de sociale afstand (1,5 meter) in alle gebouwen/lokalen. Houdt voldoende afstand in alle gangen. Wacht met gebruik van de trap wanneer je iemand in tegenovergestelde richting tegenkomt. Je geeft voorrang aan personen die de trappen afdalen. Wacht op veilige afstand alvorens naar boven te gaan.

Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of aanwezigheid op school kan.
Indien de leerling niet op school kan aanwezig zijn, volgt hij of zij verder afstandsonderwijs.

Kleurencode oranje

 • Aanbod dat georganiseerd wordt:

  • Jonger dan 12 jaar: groepsgrootte = 100% 

  • 12 tot 18 jaar: max. 14 leerlingen + begeleider.

  • Ouder dan 18 jaar: max. 10 leerlingen + begeleider.

 • Zieke leerlingen en personeelsleden met symptomen blijven thuis en nemen contact op met de huisarts.

 • Wie ziek wordt in de academie, wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts of in een triagecentrum.
  Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing).

 • Social distancing (1,5 m) & mondmaskers (plexiglaswanden als mondmaskers de leeractiviteit onmogelijk maken)

  • Leerlingen jonger dan 12 jaar:

   • Leerlingen jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker dragen.

   • Leerlingen jonger dan 12 jaar moeten geen afstand houden van elkaar.

   • Personeelsleden houden afstand van elkaar en van de leerlingen. 

  • Leerlingen vanaf 12 jaar:

   • Leerlingen vanaf 12 jaar moeten een mondmasker dragen.

   • Leerlingen vanaf 12 jaar kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van medische aandoeningen of tijdens pauzemomenten in openlucht.

   • Leerlingen vanaf 12 jaar moeten afstand houden van elkaar.

   • Personeelsleden dragen verplicht een mondmasker.

   • Personeelsleden houden afstand van elkaar en van de leerlingen. 

 • Secretariaat: Alle contacten gebeuren zoveel mogelijk digitaal.

 

Voor alle locaties

 • Respecteer altijd de sociale afstand in de gebouwen/lokalen.
  Wacht met gebruik van de trap wanneer je iemand in tegenovergestelde richting tegenkomt. We geven voorrang aan personen die de trappen afdalen. Wacht op veilige afstand alvorens naar boven te gaan.

 • Alle extra-murosactiviteiten worden opgeschort

 • Alle concerten en voordrachten worden afgelast, examens en toonmomenten voor evaluatie kunnen gewoon doorgaan zonder publiek.

 • We beperken de aanwezigheid van niet essentiële derden op de academie en vragen ouders en andere betrokken personen om de gebouwen niet te betreden. De enige uitzondering hierop is een ouder die de les instrument van een erg jong kind bijwoont (met mondmasker op veilige afstand)​

Bij groepslessen

 • plaatsen we leerlingen vanaf 12 jaar zo ver mogelijk uit elkaar, afhankelijk van de bruikbare oppervlakte van het klaslokaal.

 • de leerkracht blijft altijd op veilige afstand, minstens 1,5 meter en draagt een mondmasker.

Bij individuele lessen

 • is de leerling enkel de effectieve lestijd aanwezig.

 • gebruiken we maximaal de oppervlakte van het klaslokaal.

 • de leerkracht blijft altijd op veilige afstand, minstens 1,5 meter en draagt een mondmasker.

Wees veilig, zorg voor elkaar en pas de regels toe!