Nieuwe leerlingen

Welke instapleeftijd?

Domeinoverschrijdende initiatie: 6- en 7-jarigen

Domein Muziek: vanaf 8 jaar

Domein Woord: vanaf 8 jaar

Domein Dans: vanaf 4 jaar

Beeldende Kunst: 6 t.e.m. 11-jarigen

Hoe inschrijven?

stuur een mailtje naar:

academiedilsenstokkem@gmail.com

Uiterste inschrijfdatum?

30 september van het lopende schooljaar

Muziekinstrument huren

Kan ik een instrument huren?

De academie heeft een beperkt aantal instrumenten die door leerlingen gehuurd kunnen worden voor het volledige schooljaar.

Het betreft enkel blaas- en strijkinstrumenten.

Voor meer informatie: contacteer het secretariaat.

Tarieven schooljaar '20-'21

Jonger dan 18 jaar (op 31/12):

Standaard tarief: €89

Verminderd tarief: €65 

18 t.e.m. 24 jaar (op 31/12):

Standaard tarief: €155

Vanaf 25 jaar (op 31/12):

Standaard tarief: €339

Verminderd tarief: €155

Wie heeft recht op vermindering?

  • Gezinskorting: 2de inschrijving in het gezin (enkel -18 jarigen)

  • Uitkeringsgerechtigde werklozen

  • Personen met verhoogde tegemoetkoming

  • Leefloners

  • Personen met een hadicap (min. 66% invalide)

Om recht te hebben op deze vermindering moet u dit aantonen met een rechtsgeldig attest. (meer info op het secretariaat)

© Kunstacademie Dilsen-Stokkem/As

  • Facebook Social Icon