Geldende corona maatregelen vanaf 1 september 2020

Op deze pagina lees je alle geldende coronamaatregelen die onze academie neemt om de veiligheid van onze leerlingen, personeel en bezoekers te ​waarborgen.

We volgen de corona kleurencodes zoals beslist door de minister van onderwijs in samenspraak met expertengroep GEES.

Groen: nul risico
Geel: laag risico
Oranje: matig risico
Rood: hoog risico

Via deze link kan je bekijken welke algemene aanpassingen er zijn bij het veranderen van kleurencode.

 • Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan de behandelende arts of aanwezigheid op school kan.
  Indien de leerling niet op school kan aanwezig zijn, volgt hij of zij verder afstandsonderwijs.
   

 • GEES (de experten die de exitstrategie begeleiden) geeft aan dat het samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor aanwezigheid op school. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt dit anders beoordeelt.

De basisregels
Iedere leerling, personeelslid of bezoeker vanaf 12 jaar draagt een mondmasker, op alle locaties. Voor kinderen onder 12 jaar is er geen mondmaskerplicht, zij moeten geen afstand houden van elkaar, wel van de leerkracht.
Ontsmet/was uw handen altijd wanneer je het gebouw of de klas binnenkomt, verlaat, na toiletbezoek of na hoesten, snuiten of niezen.
Respecteer altijd de sociale afstand (1,5 meter) in alle gebouwen/lokalen. Houdt voldoende afstand in alle gangen. Wacht met gebruik van de trap wanneer je iemand in tegenovergestelde richting tegenkomt. Je geeft voorrang aan personen die de trappen afdalen. Wacht op veilige afstand alvorens naar boven te gaan.

Het schooljaar start in code geel

Wees veilig, zorg voor elkaar en pas de regels toe!

Op 1 september starten alle onderwijsinstellingen in code geel, ook de kunstacademie.

 

​Alle lessen kunnen doorgaan in fase geel 

 • Er wordt er geen gebruik gemaakt van afstandsonderwijs.
  Toch vragen we om bij de lessen in fase geel al afspraken te maken over de wijze waarop je met je leerkracht afstandonderwijs kan organiseren indien we naar fase oranje of rood moeten gaan. Spreek af welk medium (jitsi.org, zoom, facetime, what’s app, facebook messenger, enz…) voor je passend is.

 • Zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis. 
  Wie ziek wordt in de academie, wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing).

Voor alle locaties

 • Neem allereerst bovenstaande basisregels door, deze blijven van het allergrootste belang.

 • Respecteer altijd de sociale afstand in de gebouwen/lokalen. Wacht met gebruik van de trap wanneer je iemand in tegenovergestelde richting tegenkomt. We geven voorrang aan personen die de trappen afdalen. Wacht op veilige afstand alvorens naar boven te gaan.

 • De ramen blijven zoveel mogelijk openstaan voor goede luchtcirculatie.

 

Bij groepslessen

 • plaatsen we leerlingen vanaf 12 jaar zo ver mogelijk uit elkaar, afhankelijk van de bruikbare oppervlakte van het klaslokaal.

 • de leerkracht blijft altijd op veilige afstand, minstens 1,5 meter en draagt een mondmasker.

Bij individuele lessen

 • is de leerling enkel de effectieve lestijd aanwezig.

 • gebruik maximaal de oppervlakte van het klaslokaal.

 • de leerkracht blijft altijd op veilige afstand, minstens 1,5 meter en draagt een mondmasker.

 • draagt de leerling vanaf 12 jaar een mondmasker

 • uitzondering:
  bij blaasinstrumenten en zang (zonder mondmasker door de leerling) bewaar je de afstand tot de leerkracht: minstens 2 meter.
  Wanneer ook de leerkracht geen mondmasker draagt (om voor te spelen) gebruiken we een plexischerm tussen leerling en leerkracht.
   

Domeinspecifieke adviezen 

Muziek

 • Zangers en blazers:

  • Hou minimaal twee meter afstand tussen leraar en leerling.

  • Denk na over de positionering van de leraar ten opzichte van de leerling.

  • De leraar draagt een mondmasker

  • De verluchting van het lokaal na elke leerling is van groot belang.

  • Om de onmogelijkheid om mondmaskers te dragen te compenseren: voorzien we ondersteunende maatregelen zoals plexiglaswanden, mondmasker voor de leraar

  • Les geven in openlucht wordt sterk aangeraden door de experten.

  • Blaasinstrumenten worden nooit gedeeld.

  • Gebruik wegwerpdoekjes bij het aflaten van condensatie en gooi ze in een (bij voorkeur gesloten) vuilnisbak. 

 

 • Klavierinstrumenten, slagwerkinstrumenten en andere gedeelde instrumenten:

  • Voor en na het spelen handen reinigen met handgel

  • Leerlingen brengen hun eigen materiaal, microfoon, drumstokken en mallets meebrengen.

  • Gedeelde materialen en bedieningsschermen worden na elk gebruik gereinigd.
    

 • MCV/Muziekparels

  • In kleurencode geel worden leerlingen (vanaf 12 jaar) zo ruim mogelijk verspreid, afhankelijk van de beschikbare ruimte in het lokaal.

  • Mondmasker is tevens verplicht vanaf 12 jaar.
    

 • Groepsmusiceren vocaal & instrumentaal

  • Hiervoor gelden bovenstaande maatregelen voor zangers en blazers.

  • Leerlingen nemen hun eigen pupiter mee.

  • We gebruiken waar mogelijk naast zaal Opus ook andere grotere locaties.

 

Woordkunst-drama

 • We houden bij het selecteren van leerplandoelen rekening met de veiligheid

 • Voor leerlingen vanaf 12 jaar geldt social distancing 

 • De afstand tot de leenrecht moet steeds 1,5 meter zijn

 • Reinig gedeelde materialen na elk gebruik.
   

Dans

 • Risicobeperkende maatregelen:

  • Barres na elk gebruik reinigen met water en zeep.

  • Leerlingen brengen eigen handdoek en drinkfles mee.

  • Voorzie regelmatige verluchting en reiniging van de danszaal. 

 

Beeldende en audiovisuele kunsten 

 • Bij aankomst in de klas: handen wassen met (vloeibare) zeep of alcoholgel.

 • Leerlingen vanaf 12 jaar dragen een mondmasker

 • De afstand tussen de leerlingen is niet beperkt, ook voor de leerkracht niet die een mondmasker draagt.

 • We besteden bijzondere aandacht aan de opslag van materiaal, en persoonlijk materiaal en persoonlijke werken van leerlingen.